Om klubben

Som medlem i klubben får du tidsskriftet Hundesport frå Norsk Kennel Klub 4 gonger i året

Adressa til klubben: Luster Hundeklubb v/ Maria Molland, Jorangervegen 197, 6873 Marifjøra

Mob: 91176680    Send oss ein mail 1lusterhundeklubb@gmail.com

Bankgirokonto: 3785.60.19781 LHK v/kasserar Luster hundeklubb: Mona Listou,Dalsdalen 465A,  6872 Luster 

Viktig melding: 

No er det Norsk Kennel Klub som krev inn medlemskontigenten,

så du skal IKKJE betala medlemsavgifta direkte inn på klubbens kontonummer!

Organisasjonsnr: 999563066

Luster hundeklubb vipps # 105539

Luster hundeklubb er ein kommunedekkande klubb open for alle hundeinteresserte.

Treningsområde er for tiden uteområde  på  moane Hafslo og på indre Hafslo

Klubben vart skipa i 1986.

Klubben er samarbeidande med Norsk Kennel Klub.

Klubben arrangerer ulike kurs og prøvar, medlemsmøte og samlingar.

Mange i klubben er aktive innan  Rallylydighet, smeller, blodspor/ettersøk, utstilling og agility. Fleire har også starta på ulike bruksprøvar som lydigheit, gjetarhund brukshundprøve og ulike jaktprøvar m.m.

Vil du verta medlem?

Gå inn på www.nkk.no og meld deg inn der. 

Du kan då betala medlemsskapet direkte med kort og verte registrert som medlem på dagen..

Halv grunnkontingent fra 1. september.

Det er ikke mulig å melde seg inn mellom 31. desember kl. 21.00 – 3. januar 18.00 på grunn av systemoppdateringer.

Eller send oss eit brev eller ein e-mail til Mona Listou mb-listo@online.no

Hugs å skriva tydeleg på at du ynskjer å verta medlem og navnet til den som skal vera medlem. 

Dersom du er junior under 20 år må du skriva på kva årstal du er født. 

Medlemskontigent:   

Klubbmedlem kr 170.

Klubbmedlem Junior kr. 100 (Juniorar er under 20 år ). 

I tillegg må alle no vera direkte medlem i Norsk Kennel Klub. Denne grunnkontigenten er kr. 333.- for ordinært medlem. 

Denne gunnkontigenten betalar kvart medlem berre ein gong, sjølv om dei er med i fleire hundeklubbar.

Grunnkontigenten dekker abonnementet på Hundesport, og gir fri tilgang til «Din Side» i NKKs DogWeb database.

Her kan du benytte elektronisk påmelding til alle stevner, prøver og utstillinger, samt sjekke/oppdatere all info om deg selv (adresse, telefoner o.l.) og ditt hundehold.

Husstandmedlem kr.150.  

Klubben kan også tilby husstands medlemskap.  

Denne typen medlemskap er det kun NKK (medlem@nkk.no) og Luster Hundeklubb admin som kan registrere.

Betingelsen for et slikt medlemskap er at det kan knyttes til en av klubbens hovedmedlemmer ved dennes medlems nummer, samt at personen som registreres med et husstands medlemskap har samme bostedsadresse som hovedmedlemmet. Et husstandsmedlem betaler ikke grunnkontingent til NKK, og kontingenten til klubben er lavere enn for hovedmedlemmet. Ellers har vedkommende de samme medlemsfordelene som et hovedmedlem.