Kurs

Hugs å betale medlemskontigenten/melde deg inn i klubben FØR 1. kursdag på kurs dersom du vil ha kurset til redusert pris.

Du kan melde deg inn og betale med kort her: https://www.dogweb.no/.../innmel.../person_opplysninger.html

     Planlegger flere kurs, mer informasjon kommer.

Medlemmer får informasjon i epost,

1 uke før det blir publisert på facebook og hjemmesiden.

Her vil me annonsera dei kursa som me arrangerer i klubben.

Kvelpekurs, Rallylydighetskurs, Agilitykurs, Lydighetskurs, Sporkurs er kurs som klubben har.

2024

Nybegynnarkurset i agility blir utsett inntil vidare, på grunn av få påmeldte! Me veit at det er fleire som er interesserte, men at denna helga passa dårleg for fleire. Ny dato for kurs vert sendt på Mail til medlemmar når det er klart Nybegynnarkurs i agility 15. og 16.juni.


Velkommen til nybegynnarkurs i Agility!

På kurset får du:

- Innføring i kva agility er

- Gjennomgang av alle hindera

- Val av verbale kommandoar 

- Belønning 

- Handling, korleis føre hunden gjennom ei bane

- Banetrening - hinderkombinasjonar 


Kurset er på 6 timar med to instruktørar, 2x3 timar. 

Laurdag 15.juni: kl. 12.00-15.00

Søndag 16.juni: kl. 12.00-15.00


Kurset blir på Luster Hundeklubb sitt inngjerda område i Moane, på Hafslo. 

Deltakarane vil få nærmare informasjon på e-post. 


Pris kr 900 (Kr. 1200 for ikkje medlem i Luster hundeklubb)

Juniormedlem i LHK (under 20 år og registrert i medlemslista) får kr. 250 i avslag på kurset.

Du får informasjon om betaling når du har fått bekrefta plass på. 


Julie Haugen Duesund og Kristine Haugen er instruktørar for dette kurset. 

Me begynte å trena agility for ca 8 år sidan, og har konkurrert aktivt fleire plassar i landet, i ca 4 år. 

Begge har gått fleire kurs for ulike ettertrakta instruktørar. 

Blant anna Marion Svendsen, Ina Himle og Irene Yrstad som alle er/har vore på det norske landslaget i agility og har konkurrert på høgt nivå både i innland og utland. 

Me tek med oss mykje lærdom og nyttige tips frå dei, vidare til vårt eige kurs. 

Nyleg har me vore med i arrangørgruppa for Luster Hundeklubb sitt andre agilitystevne, som me også tek med oss nyttige erfaringar i frå. 


Det er anbefalt at ein startar med agility når hunden er rundt 1 år. 

Kvelpar bør ikkje trena på agility, då den ikkje er ferdig utvikla seg og lett kan skada seg. 

Om hunden er under 1 år, tilpassar me kurset. 

Hunden må vera vaksinert etter reglane til Norsk Kennel Klubb for å delta på kurs.


Kurset har plass til maks 8 deltakarar.

Kurset vert utsett/avlyst dersom me ikkje får minst 4 deltakarar.

Medlemmar har 1. prioritet i den rekkefølga dei melder på, fram til søndag 2.juni kl. 23.59

Etter den tid er det førstemann til mølla. 


Spørsmål kan rettast til:

Julie Haugen Duesund, sms: 476 80 229 eller epost: juliehaugen00@hotmail.com

Kristine Haugen, sms: 971 96 775 eller epost: kristineh1993@gmail.com.


Påmeldinga er økonomisk bindande.

Påmeldingsskjema

Kurs som har begynt eller har vært

Smellerkurs 2024 - kurset er no opna opp også for heilt ferske som 

ikkje har trent smeller før

Tre ledige plassar - førstemann til mølla!

Helga 11-12. mai frå ca. klokka 10-16

(kan bli justert til litt tidlegare søndag, dersom instruktøren ynskjer dette).

Instruktør er Jonas Riise Johansen.

Kurset har plass til 8 med hund + observatører.
Kurset kan verta avlyst med færre en 6 påmeldt.

Grunna ledige plassar på kurset - vert det også opna opp for heilt ferske deltakarar som ikkje har trent smeller tidlegare. 

Mer informasjon og Påmeldingssjema 

Kvelpekurs i Gaupne - 6 timar.

18 april.


Me er glade for at me klarar å tilby eit kvelpekurs no tidleg på våren.


Påmeldingsskjema og meir informasjon finn du ved å følge linken:  https://forms.gle/wRtrzeo61VSDJEPj6


For deg som har lyst å starte med spor, lære meir om å trene og legge spor, har starta med spor og vil ha hjelp til å komme videre og jobbe med eventuelle problem. Link til påmeldingsskjema og meir informasjon: https://forms.gle/AZUTt8o7tEZ5Lcz87 

2 x brukshundkurs - spor og rundering 26-28 april 2024 

Ledige plasser på begge kursene. 

Er du nysgjerrig på brukssportene spor eller rundering?

Har du lyst å trene eller konkurrere i bruks og utvikle deg og hunden innenfor spor eller rundering?

Målet med dette kurset er å gi deg innføring og vidareutvikling i dei to brukshundsportane spor og rundering. Du kan delta uavhengig av nivå du er på, kurset blir tilpasset deg og din hund sitt nivå.

Det kan være ein fordel at du har ein god belønning til hunden.

Me startar med teori fredag kveld og er i skogen 

laurdag og søndag.

Krav til forkunnskap hjå førar:

Ingen. Kurset vert lagt opp til der du og hunden er i treninga, derfor ber me om informasjon om hunden og di erfaring når du melder på.

Instruktørar er Øyvind Jensen (spor) og Hilde Nordli (rundering):

Hilde har hatt ei rekke kurs, både i spor og rundering. Ho har delteke i Norgesmesterskap for brukshundar 11 gonger, i tillegg til Nordisk mesterskap og The Challenge. For tida har ho to kelpier og en malinois som ho har oppnådd både svensk og norsk brukschampionat med.

Øyvind fekk sin første hund i 1998, og har vore innom mange hundesporter før bruksen fekk hovedprioritet i 2009. Har sidan den gong konkurrert i NBF. Han har delteke fleire gonger i NM og han er bruksdommer. Øyvind har erfaring med mange forskjellige raser, og har i dag ein rottweiler og ein malinois.

Maks tal deltakarar: 6 på kvart kurs = totalt 12

Påmeldingsfrist:

Medlemmer i Luster hundeklubb har 1. prioritet fram til 19. mars.

Etter den tid er det førstemann til mølla.

OBS: Kurset vert avlyst dersom me ikkje har nok påmeldingar innan 1 april.


Stad: Kaupanger

Teorien fredag vert på Vesterland feriepark, Kaupanger.

Her er det også hytter og campingplass for overnatting (må bookes av den enkelte deltaker).

Tid:

Fredag 26 april klokka 18:00-20:00

Laurdag 27 april klokka 10:00-til me er ferdige (rundt 16:00)

Søndag 28 april klokka 09:00-til me er ferdige (rundt 15:00)

Pris:

Medlem i Luster hundeklubb: kr 2200.-

Ikkje-medlem: kr 2600.-

Observatørplass utan hund: kr. 500 for heile helga (begrensa med plassar)

OBS: Påmeldinga er økonomisk bindande.

Det vert sendt ut meir detaljert informasjon når det nærmar seg kurs.

Har du spørsmål om kurset? Kontakt klubben sin brukshundkontakt Marina Eriksson på epost: marineriks@gmail.com eller tlf: 94240891 

Rallylydigheitskurs vidaregåande 

12-14 april 2024 

KONKURRANSERETTA RALLYLYDIGHEITSKURS

med Michelle Malmåsen ~ Team Primiteam


Dette er eit kurs for deg som allereie konkurrerer i rallylydigheit og som ynskjer personleg oppfølging av ein instruktør som har fokus på mestring, glede, flyt og timing.


Michelle har lang erfaring innan fleire ulike hundesportar. Dei siste åra har ho fokusert på rallylydigheit, kor ho har breid kunnskap og erfaring. Ho har vore ein del av det norske landslaget i rallylydigheit frå 2019 til 2022, både som trener og deltakar. Ho er utdanna NKK-instruktør trinn 2, i tillegg til å ha gjennomført rallyinstruktørutdanning i Sverige.


────


Maks 8 deltakarar + observatørar

────

Stad: Gaupne - me er ute 

────

Tid:18-20 fredag (teori)

10-16 laurdag

10-16 søndag

────

Pris: Medlem: kr 1950

Ikkje-medlem: kr 2350

Observatør: kr 200


Dersom det er stor interesse for kurset, vil det vera prioritering ved påmelding, ved at ekvipasjar som konkurrerer i eliteklasse vert prioritert først, deretter klasse 3 og så vidare nedover i klassane. Dersom det står mellom to som konkurrerer i samme klasse, vert summen av dei tre høgaste poengsummane du har oppnådd i klassen det som vert brukt ved prioritering. 


Påmelding 


OBS: Det er bindande påmelding til kurset.

Om du melder deg på og ikkje har høve til å delta, er du sjølv ansvarleg for å selge plassen din vidare. 

Passeringskurs

 20-21 april 2024 

OBS: Kurset er no fullt for deg som ynskjer å gå med hund – men det er ledige observatørplassar

Målet med kurset er å gi deg kunnskap som kan hjelpe deg til å lettare passere hundar når du er på tur:
Er det ein utfordring å passere andre hundar eller menneske på tur?
Gjer hunden utfall, eller er den overivrig og vil berre helse?
Dette er ein problemstilling mange hundeeigarar slit med.

Gjennom dette kurset vil du få verktøy som du kan bruke på vegen vidare mot å meistre desse utfordringane.
Kurset har som formål å gje deg kunnskap til å handtere slike situasjonar på best mogleg måte, og  gjere det enklare å gå tur med hunden.

Kurset er ein blanding av teori og praksis, slik at det blir lettare å forstå kvifor dette problemet oppstår, og kva me kan gjere med det.

Me tek føre oss: kvifor utagerer hunden? Kva vil me at hunden gjer i staden? Korleis lære me hunden alternativ adferd?

Dette kurset passer for alle hundar, og for dei som vil jobbe forebyggande slik at ikkje passeringsproblem oppstår. 

Krav til forkunnskap hjå førar:
- Absolutt ingen! 

Instruktør er Hilde Ulvatne Martinsen
Hilde er NKK-trinn 3 instruktør - dvs. ho utdannar nye instruktørar gjennom NKK-systemet.
Hilde driv også Hamar hundeskule og har lang erfaring i trene både eigne og andre sine hundar.

Maks tal deltakarar: 8
Påmeldingsfrist:
OBS: Kurset vert avlyst dersom me ikkje har minst 6 påmeldt innan 1 april. 

Stad: Gaupne 

Tid:
Laurdag 20 april klokka 10-16
Søndag 21 april klokka 9-15

Pris:
Medlem i Luster hundeklubb: kr 1900.-
Ikkje-medlem: kr 2400.-
Observatørplass utan hund: kr. 500 for heile helga
Påmeldinga er bindande. 

Har du spørsmål om kurset? Kontakt Mona Nyløy på epost: mona@smedhaugen.com eller tlf: 97 65 19 22

Agilitykurs (vippe/slalåm) med Irene Yrstad

 2.-3 mars 2024 

Bli med på agilitykurs med Irene Yrstad med fokus på vippe og slalåm!!


Irene Yrstad kommer tilbake til Luster 2.-3 mars 2024. Irene har lang erfaring som agilityutdøver, og konkurrerer i dag med sine fire hunder Twix, Smash, Zalto og Zingo. Hun har i flere år vært en del av det norske agilitylandslaget, og kan se tilbake på flere store meritter og ikke minst opplevelser med sine hunder. 


Irene har vært agilityinstruktør i nesten like mange år som hun har vært utdøver. I treningen sin legger hun mye vekt på grunntrening og hundens forståelse med fokus på positiv innlæring med hyppig belønning. Irene trener og instruerer under mottoet: «Forståelse gir selvtillit, og selvtillit gir fart!»


Kurset passer for hunder og førere på alle nivå, da kurset tilpasses ekvipasjen. 


Tid: 2.-3. mars 2024

Sted: Ridehallen på Kaupanger

Instruktør: Irene Yrstad


Pris kr. 1700 for medlemmer/2000 for ikke-medlemmer

Observatør kr 300/500 begge dager


Medlemmer har førsterett på kurs frem til 01.02.24

Maks 12 plasser!


Bindende påmelding. Kan du ikke likevel må du selv selge plassen din.


 Påmelding 


NB! Hunden må være 12 mnd.


Oppsett:

Lørdag 9-15: 

9.00 -11.45 Gruppe 1

Lunsj midt på dagen 11.45-11.15

12.15-15.00 Gruppe 2


Søndag 9-15:

9.00 -11.45 Gruppe 2

Lunsj midt på dagen 11.45-11.15

12.15-15.00 Gruppe 1


Velkommen til kurs :D

Kurs i 2023

Agilitykurs 28-29 oktober

Fortsatt 1 ledig plass. 

Siste innspurt med kurs før vinteren! Vi fokuserer på ferdigheter frem mot stevnet. Nybegynner -kl. 1. 

Spesielt banetrening med handling og ulike teknikker. Vi fokuserer på det den enkelte ekvipasjen ønsker. Det kan også være enkelthinder. 

Lørdag: 14.00 (etter klubbmesterskapet) - 17.00 (3t)

Søndag: 11.00 - 14.00 (3t)

Pris kr. 700 for medlemmer/1100 for ikke-medlemmer

Bindende påmelding. Du må selv selge plassen din om du ikke kan likevel.

Frist fredag 27.10

Maks 6 plasser. Førstemann til Mølla! 

Medlemmer har førsterett på dette kurset. 

NB! Hunden må være 9 mnd liten hund/12 mnd stor hund

Velkommen til kurs 

Meld deg på her: https://docs.google.com/.../1FAIpQLScCYfC1fJ5.../viewform... 


------------------------------------

Fullt 

men ledige som observatør eller på venteliste.

påmeldingslink 

LP kurs med Kjellaug Selsaas 18.-19.11.2023

Kjellaug Selsaas tok i juni 2023 bronse i VM og laggull for Norge. Hun har lang erfaring med hundetrening og konkurranse og er har tidligere vunnet VM i lydighet. Vi er så heldige at hun nå vil komme og holde kurs for oss! Dette er et kurs for deg som konkurrerer eller har planer om å konkurrere i LP eller brukslydighet. 

Kurset blir lagt opp til trening med en og en hund, og du må selv ha en plan om hva du ønsker at Kjellaug skal hjelpe deg med. 

Sted: Kaupanger Ridehall 

Dato: Lørdag 18.november og søndag 19.november

Klokkeslett: Lørdag kl  09:00 - ca 16:30, søndag kl 09:00 - ca 15:00

Pris: 

Medlemmer i Luster hundeklubb 3550kr for deltager med hund 

Ikke medlemmer: 3950kr for deltager med hund

Maks 6 deltakere med hund. 

Observatører: 500kr/900kr  (medlem/ikke medlem)

Økonomisk bindende påmelding!

Medlemmer i Luster Hundeklubb har førsteprioritet på plass til og med 16.september.

Tisper med løpetid får dessverre ikke delta, men du kan delta som observatør. 

Dersom du melder deg på, men ikke kan delta likevel er du selv ansvarlig for å selge plassen din videre. Ta kontakt med Linn dersom du ikke kan delta slik at vi får registrert ny kontaktinformasjon på den som skal delta.

Ved spørsmål kontakt Linn Solsvik 

Epost: linnkina@hotmail.com

Telefon: 996 03 396Agilitykurs med Marion Svendsen 19.-20 august 2023


Marion konkurrerer i klasse 3 med sine sheltier Ille og Neida. Hun har lang erfaring og gode resultater å vise til. Marion har deltatt i store mesterskap og vært en del av det norske agilitylandslaget i flere år. I tillegg har hun erfaring fra andre hundesporter som rally-lydighet og LP.

Kurset passer for hunder og førere på alle nivå, da kurset tilpasses ekvipasjen. 


Pris kr. 1500 for medlemmer/1800 for ikke-medlemmer

Observatør kr 300/500 begge dager

Bindende påmelding. 

Medlemmer har førsterett på kurs frem til 28.05.23

Maks 12 plasser!

6 per gruppe

NB! Hunden må være 9 mnd liten hund/12 mnd stor hund. 

Tidspunkter for de ulike gruppene kommer.

Velkommen til kurs :D

Meld deg på kurset herInnføringskurs i smeller 

Luster hundeklubb arrangerer "minikurs" i innføring av Smeller.

 

Smeller går ut på at hunden skal læra segei lukt, som den skal søka etter. Det som blir brukt nå er rød Kong og skinn.Dette er ein aktivitet/trening som passer alle, alder ingen hindring, verkenfor eigar eller hund. Dei fleste hundar tykkjer søksarbeid er veldig moro, ogdet er ein flott måte å aktivisere hunden mentalt.

 

Kurset går over fire kveldar, ein timekvar gong. Om kurset blir fullt fort nok, starter me opp førstkommande torsdagkl 18.00. Dei andre datoer blir 19, 22 og 26/6, same klokkeslett. 

Etter kurset er detmogleg å bli med på dei faste smellertreningane som Luster hundeklubbarrangerer.

 

Instruktørar: Mona Nyløy og Jane NybøTorgersen 

Stad: gamle treningssenteret i Gaupne.

 

Pris kr 600,- for medlemar,  Kr800.- for ikkje medlemar.

Medlemar har førsteprioritet. Max 6deltakarar.

 

Påmelding til Mona Nyløy, på epostmona@smedhaugencom eller sms 97651922

 

Mvh Mona og Jane


Kvelpekurs haust 2023 

Tilbød for deg som har lyst å lære meir om korleis trene hund ved hjelp av positiv forsterkning, dvs. bruk av belønning for å få hunden til å gjera det me vil oftare. Det vert fokusert på nokre grunnøvelsar som du brukar for å bygge videre uansett kva du har lyst til å gjera med hunden din, frå å få ein lydig familiehund til å trene mot konkurransar.


Medlemmer i Luster hundeklubb får 1.prioritet på kurset. Du er medlem i klubben når du har betalt medlemsskapet gjennom NKK og står på medlemslista vår. Anna familiemedlem enn den som står på medlemslista kan gå med hunden på kurset. Me krev ikkje medlemskap for meir enn ein person som bur under eit og samme tak. Er det ledige plassar etter 7 dagar, legg me kurset ut ope slik at alle kan melde seg på - uansett om dei er medlem av klubben eller ikkje. Kurset har 10 plassar og må ha minst 5 påmeldt for at det skal verta arrangert.


Maks alder på kvelpane ved oppstart av kurs er ca. 6 mnd.


Instruktør er Eva Røneid og Stine Eidslott Fossøy som har god erfaring med å trene hund. Sjølv konkurrerer dei i lydigheit og rallylydigheit.


Kurset er på ca. 12 timar med instruktør og det vert lagt opp til mykje eigentrening mellom kvar kurskveld.  Det er ca 2 timar kvar kveld der me veksler mellom litt teori, demonstrasjon og praktisk trening. Du bør ha med bil så du kan legge hunden i bilen under teori, demonstrasjon og når den skal ha pause. Kurset vert holdt ute. Stedet vil veksla mellom grusbana ved siden av Indre Hafslo skuleområdet, Gaupne og Moane på Hafslo.


Kurskveldar:  

Mandag 2.oktober kl.18 - 20

Mandag 9.oktober kl.18 - 20

Onsdag 11.oktober kl.18 - 20

Mandag 16.oktober kl.18 - 20

Mandag 23.oktober kl.18 - 20

Fredag 27.oktober kl.18 - 20


Målet med kurset er å gi deg fleire verktøy slik at du kan lære kvelpen din til å bli ein velfungerande familiehund. Kurset dannar også eit godt grunnlag for deg som vil jobbe meir med hunden din - uansett retning.


Kurset vil inneholde;

- Kontakttreningg - grunnlaget for all trening med hund

- Belønning, belønningssignal og belønningsplassering

- Godbitar - kva kan brukast til din hund?

- Bruk av leik som belønning

- Innkalling - noko av det viktigaste hunden din bør kunne

- Lokking - halde fokus, følge foten, sitt, dekk, stå, triks - når gå frå lokking til belønning?

- Bakpartskontroll - grunnlaget for å kunne gå fint på plass (lydigheit, rallylydigheit, bruks)

- Omvendt lokking - grunnlaget for å kunne "fryse" i sitt, stå eller dekk - bli-øvelsar

- Passeringstrening/trening med forstyrrelsar - "sladretrening"

- Handtering og pelsstell - viktig å trene på tidleg- miljøtrening

- Mental stimuli

- Miljøtrening m.m.


Det vert også diskutert:

- Korleis lære hunden å gå fint i band på tur?

- Kor mykje tur bør kvelpen få?

- Fôring - kva - kor ofte - kor mykje?

- Kvelpebiting - eit problem dei fleste har.

- Velg dine "kampar" - kva er det viktigaste hunden skal lære seg/ikkje skal gjera?


Pris kr 1000 (Kr. 1400 for ikkje medlem i Luster hundeklubb).

Observatørar utan hund (ikkje familiemedlem, dei går gratis) betalar kr. 200.

Du får informasjon om betaling når du har fått bekrefta plass på kurset.


Kurset går over seks kveldar - ca. 2 timar kvar kveld ute.

Deltakarane som får plass vil få nærare informasjon om stad og informasjon på e-post.  


Det vert maks 10 plassar, og passer best for kvelpar opp til 6 mnd.

Hugs at hunden din må vera vaksinert mot kvelpesjuke før kursstart - helst 14 dagar før.Påmeldingsfrist: 25.september!

Ny påmeldingslink Me gledar oss til å treffe dykk :) 


Kurs i kvardagslydigheit og grunnferdigheiter på Kaupanger våren 2023 

Kurset er fullt.

2 parallelle kurs 1 på kaupanger og 1 i Gaupne


All trening vil foregå med positiv forsterkning = belønningstrening.

Kurset er på 10 timar med godkjent NKK-trinn 1 instruktør.


Målet med kurset er å gje deg kunnskap i korleis skape god kontakt og samarbeid med hunden din i kvardagen. Lære deg korleis du kan lære hunden din enkle øvelsar som lettar kvardagen med hunden.

Me lærer deg korleis lære hunden grunnferdigheiter som kan brukast ved all vidare trening av hunden. 


Ein viktig del av kurset er å lære hunden eit belønningsord og finne ein belønning som den liker.

Og lære deg korleis når du seier belønningsordet og korleis og kvar du belønner.


Utan at ein har ei belønning som hunden vil ha er det vanskeleg å få hunden til å gjera det me vil.

Ein belønning kan vera ein godbit - noko som gjer at me kan trene mange gonger etterkvarandre, eller ei leike helst i snor.


Ein anna viktig del av kurset er å lære hunden at det lønner seg å ha kontakt med deg som eigar.

Utan kontakt er det vanskeleg å få hunden til å høyre kva du ber den om.


Me ser på enkle grunnferdigheiter som gjer det lettare å få hunden til å snu og komme når du roper på den, få på den kobbel/halsband/sele eller frivillig hoppe inn i bilen. Me lærer deg teknikker for korleis du kan ha hunden under kontroll når de passerer folk og andre hundar, gå på tur utan å dra for mykje i bandet mm. 


Me vil også lære deg å trene på små triks som å sitte bamse, snurre og gå slalåm mellom beina - alle triks er fin sysselsetting i kvardagen når du vil at hunden skal ha fokus på deg og ikkje alt rundt seg. 


Alle desse grunnferdigheitene er i tillegg til at me brukar dei i kvardagen med hunden, også grunnmuren for dei som ynskjer å trene hunden vidare mot ulike konkurransar. 


Pris kr. 1500 for medlemmer, kr 2000 for ikkje medlem.

Juniormedlem i LHK (under 20 år og registrert i medlemslista) får kr. 200 i avslag på kurset.

Du får informasjon om betaling når du har fått bekrefta plass på kurset.


Observatør utan hund kr. 150 for medlemmer, kr. 200 for ikkje medlemmer.

Me anbefalar alle som lurer på å anskaffe seg hund eller som har for ung hund til å vera med som observatør!


Kurset går over 5 kveldar - 2 timar kvar kveld - ute på Kaupanger. å

 

Kvar kveld har me først litt teori og så trener me hund. 


• Tysdag 25. april kl. 18.00-20.00 - me startar med litt presentasjon og teori mens hundane venter i bilen. 


• Tysdag 2. mai kl. 18.00-20.00 

• Tysdag 9. mai kl. 18.00-20.00 

• Tysdag 16. mai kl. 18.00-20.00 

• Tysdag 23. mai kl. 18.00-20.00


Hunden må være minst 4 månader gamal og det skal ha gått 14 dagar etter første vaksine. Eldre hundar skal vera vaksinert når dei er ca. eit år og så kvart tredje år.


Spørsmål kan rettes til Luster hundeklubb ved lydigheitsgruppa:

Linn på telefon 99603396 eller epost linnkina@hotmail.com


Kurset har plass til maks 6 deltakere og vert avlyst dersom ikkje minst fire som melder seg på. 

Du som ynskjer å melde deg på som observatør skriv observatør som namnet på hunden og 0 på dei neste to obligatoriske spørsmåla. 


Minste alder på hunden er 4 mnd. Ingen øvre aldersgrense men yngre hundar vert prioritert framfor eldre dersom mange melder seg på. Dette er eit nybegynnarkurs så det er ingen krav om forkunnskaper hjå hund eller eigar.


Medlemmer i LHK har 1. prioritert fram til kurset vert lagt ut offentleg 17. april.

Etter den tid er det førstemann til mølla.

 


Bli med på agilitykurs med Irene Yrstad!! Det er åpent for alle nivåer, da kurset tilpasses ekvipasjen 

Alle medlemmer av LHK har førsterett på kurs frem til 27.02. Etter dette kan alle melde seg på om det er plass 


Etter sist agilitykurs, var det mange av deltakarane som ønskte seg oppfølgingskurs med Irene. Me har derfor gleda av å dela at Irene Yrstad kjem tilbake til Luster 29. og 30.april 2023! 

Irene har lang erfaring som agilityutøvar, og konkurrerer i dag med fire hundar. Ho har i fleire år vore ein del av det norske agilitylandslaget, og kan sjå tilbake på flere store meritter og ikkje minst opplevelser med sine hunder.

Irene har vore agilityinstruktør i nesten like mange år som ho har vore utøvar. I treninga si legg ho mykje vekt på grunntrening og hundens forståelse med fokus på positiv innlæring med hyppig belønning. Irene trenar og instruerar under mottoet: «Forståelse gir selvtillit, og selvtillit gir fart!»

Medlemmer har førsterett på plass frem til 27.02.23 

Meld deg på her: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSetfsY5xT3.../viewform...

Pris kr. 1500 for medlemmar/1800 for ikkje-medlemmar

Observatør kr 300/500 begge

Maks 12 plassar.

6 per gruppe.

Velkommen til kurs.

På Facebook

Minikurs i kvardagslydigheit og grunnferdigheiter våren 2023 

All trening vil foregå med positiv forsterkning = belønningstrening.


Instruktør vert Inger Handegård NKK-trinn 2 instruktør. Ho har hatt hund sidan 1974 og konkurrer innan lydigheit, rally, bruks og spaniel jakt. 


Hjelpeinstruktør vert Birthe Tveiten. Ho trener aktivt i Norske Redningshunder, og trener mot konkurranse i lydigheit, rally og bruks. 


Kurset er på 6 timar med instruktør.


Målet med kurset er å gje deg kunnskap i korleis skape god kontakt og samarbeid med hunden din i kvardagen. Lære deg korleis du kan lære hunden din enkle øvelsar som lettar kvardagen med hunden.

Me lærer deg korleis lære hunden grunnferdigheiter som kan brukast ved all vidare trening av hunden. 


Ein viktig del av kurset er å lære hunden eit belønningsord og finne ein belønning som den liker.

Og lære deg korleis når du seier belønningsordet og korleis og kvar du belønner.


Utan at ein har ei belønning som hunden vil ha er det vanskeleg å få hunden til å gjera det me vil.

Ein belønning kan vera ein godbit - noko som gjer at me kan trene mange gonger etterkvarandre, eller ei leike helst i snor.


Ein anna viktig del av kurset er å lære hunden at det lønner seg å ha kontakt med deg som eigar.

Utan kontakt er det vanskeleg å få hunden til å høyre kva du ber den om.


Me ser på enkle grunnferdigheiter som gjer det lettare å få hunden til å snu og komme når du roper på den, få på den kobbel/halsband/sele eller frivillig hoppe inn i bilen. Me lærer deg teknikker for korleis du kan ha hunden under kontroll når de passerer folk og andre hundar, gå på tur utan å dra for mykje i bandet mm. 


Me vil også lære deg å trene på små triks som å sitte bamse, snurre og gå slalåm mellom beina - alle triks er fin sysselsetting i kvardagen når du vil at hunden skal ha fokus på deg og ikkje alt rundt seg. 


Pris kr. 600 for medlemmer, kr 900 for ikkje medlem.

Juniormedlem i LHK (under 20 år og registrert i medlemslista) får kr. 200 i avslag på kurset.

Du får informasjon om betaling når du har fått bekrefta plass på kurset.


Kurset går over 6 kveldar inne på gamle treningsenteret i Gaupne (like ved Idrettshallen).

 

Kvar kveld har me først litt teori og så trener to og to hundar inne. 

Hundar som fungerer dårleg samman med andre hundar (veldig redde eller utagerande) bør ikkje meldast på dette kurset sidan to og to trener inne samtidig, men med god avstand.


• Tysdag 14. februar kl. 19.30-20.30  - me startar inne med teori og presentasjon utan at hundane er med inn


• Tysdag 21. februar kl. 19.30-20.30.


• Tysdag 28. februar kl. 19.30-20.30.


• Tysdag 7. mars kl. 19.30-20.30.


• Tysdag 14. mars kl. 19.30-20.30.


• Tysdag 28. mars kl. 19.30-20.30.


Hunden må være minst 4 månader gamal og det skal ha gått 14 dagar etter første vaksine. Eldre hundar skal vera vaksinert når dei er ca. eit år og så kvart tredje år.


Spørsmål kan rettes til instruktør Inger på telefon 91835324 eller epost kenneldesperado@gmail.com


Kurset har plass til maks 8 deltakere sidan det er med hjelpeinstruktør og vert avlyst dersom ikkje minst fem melder seg på. 


Minste alder på hunden er 4 mnd. Ingen øvre aldersgrense men yngre hundar vert prioritert dersom mange melder seg på. Dette er eit nybegynnarkurs så det er ingen krav om forkunnskaper hjå hund eller eigar.


Medlemmer i LHK har 1. prioritert fram til kurset vert lagt ut offentleg 7. februar.

Etter den tid er det førstemann til mølla.

 


Kurs 2022  kurs 2021 Kurs i  2020        Kurs i 2019        Kurs i 2018        Kurs i 2017