Kvelp og unghundkurs

Fleire kurs og medlemsmøter er under planlegging. 

Invitasjon til kurs vert sendt på epost til alle betalande medlemmer av klubben.

Ledige plassar vert lagt ut på heimeside og facebook 1 uker senere.

For øyeblikket ikke noen nye kurs. Følg med. 

Då er denne fine gjengen hatt siste kurskveld på kvelpekurset Utruleg flinke eigare og kvelpar! 


Kvelpekurs i Gaupne - 6 timar.

18 april.


Me er glade for at me klarar å tilby eit kvelpekurs no tidleg på våren.


Påmeldingsskjema og meir informasjon finn du ved å følge linken:  https://forms.gle/wRtrzeo61VSDJEPj6