Oppdatert 2 april

 årsmøtereferat og nytt styre

4 kurs i april. 

Fleire kurs og medlemsmøter er under planlegging. 

Invitasjon til kurs vert sendt på epost til alle betalande medlemmer av klubben.

Ledige plassar vert lagt ut på heimeside og facebook 1 uker senere.

Minner om at det er halv medlemsavgift frå 1. september.  Du melder deg inn via www.nkk.no 

Bli medlem.

Gå inn på www.nkk.no 

og meld deg inn der. 

Du kan då betala medlemsskapet

direkte med kort og verte registrert

 som medlem på dagen.

Les mer om medlemskapet her

Vedtekter Luster Hundeklubb.

Bandtvangregler i Luster kommune.


Her får du rask informasjon.

Du treng ikkje vera medl på FB 

for å sjå kva som ligg her og sjå bilete

Aktivitet/treningskalender

Luster hundeklubb 

vipps # 105539.

Sporkurs teori 4 og 11 april 2024 


For deg som har lyst å starte med spor, lære meir om å trene og legge spor, har starta med spor og vil ha hjelp til å komme videre og jobbe med eventuelle problem. 

Link til påmeldingsskjema og meir informasjon


Facebook

Rallylydigheitskurs vidaregåande 

12-14 april 2024 

KONKURRANSERETTA RALLYLYDIGHEITSKURS

med Michelle Malmåsen ~ Team Primiteam


Dette er eit kurs for deg som allereie konkurrerer i rallylydigheit og som ynskjer personleg oppfølging av ein instruktør som har fokus på mestring, glede, flyt og timing.


Michelle har lang erfaring innan fleire ulike hundesportar. Dei siste åra har ho fokusert på rallylydigheit, kor ho har breid kunnskap og erfaring. Ho har vore ein del av det norske landslaget i rallylydigheit frå 2019 til 2022, både som trener og deltakar. Ho er utdanna NKK-instruktør trinn 2, i tillegg til å ha gjennomført rallyinstruktørutdanning i Sverige.

------

Dersom det er stor interesse for kurset, vil det vera prioritering ved påmelding, ved at ekvipasjar som konkurrerer i eliteklasse vert prioritert først, deretter klasse 3 og så vidare nedover i klassane. Dersom det står mellom to som konkurrerer i samme klasse, vert summen av dei tre høgaste poengsummane du har oppnådd i klassen det som vert brukt ved prioritering. 


Påmelding 


OBS: Det er bindande påmelding til kurset.

Om du melder deg på og ikkje har høve til å delta, er du sjølv ansvarleg for å selge plassen din vidare. 

2 x brukshundkurs - spor og rundering

 26-28 april 2024 

Runderingskurset er fullt men ledige observatørplasser.

Er du nysgjerrig på brukssportene spor eller rundering?

Har du lyst å trene eller konkurrere i bruks og utvikle deg og hunden innenfor spor eller rundering?

Målet med dette kurset er å gi deg innføring og vidareutvikling i dei to brukshundsportane spor og rundering. Du kan delta uavhengig av nivå du er på, kurset blir tilpasset deg og din hund sitt nivå.

Det kan være ein fordel at du har ein god belønning til hunden.

Me startar med teori fredag kveld og er i skogen 

laurdag og søndag.

Krav til forkunnskap hjå førar:

Ingen. Kurset vert lagt opp til der du og hunden er i treninga, derfor ber me om informasjon om hunden og di erfaring når du melder på.

Instruktørar er Øyvind Jensen (spor) og Hilde Nordli (rundering):

Hilde har hatt ei rekke kurs, både i spor og rundering. Ho har delteke i Norgesmesterskap for brukshundar 11 gonger, i tillegg til Nordisk mesterskap og The Challenge. For tida har ho to kelpier og en malinois som ho har oppnådd både svensk og norsk brukschampionat med.

Øyvind fekk sin første hund i 1998, og har vore innom mange hundesporter før bruksen fekk hovedprioritet i 2009. Har sidan den gong konkurrert i NBF. Han har delteke fleire gonger i NM og han er bruksdommer. Øyvind har erfaring med mange forskjellige raser, og har i dag ein rottweiler og ein malinois.

Maks tal deltakarar: 6 på kvart kurs = totalt 12

Påmeldingsfrist:

Medlemmer i Luster hundeklubb har 1. prioritet fram til 19. mars.

Etter den tid er det førstemann til mølla.

OBS: Kurset vert avlyst dersom me ikkje har nok påmeldingar innan 1 april.


Stad: Kaupanger

Teorien fredag vert på Vesterland feriepark, Kaupanger.

Her er det også hytter og campingplass for overnatting (må bookes av den enkelte deltaker).

Tid:

Fredag 26 april klokka 18:00-20:00

Laurdag 27 april klokka 10:00-til me er ferdige (rundt 16:00)

Søndag 28 april klokka 09:00-til me er ferdige (rundt 15:00)

Pris:

Medlem i Luster hundeklubb: kr 2200.-

Ikkje-medlem: kr 2600.-

Observatørplass utan hund: kr. 500 for heile helga (begrensa med plassar)

OBS: Påmeldinga er økonomisk bindande.

Det vert sendt ut meir detaljert informasjon når det nærmar seg kurs.

Har du spørsmål om kurset? Kontakt klubben sin brukshundkontakt Marina Eriksson på epost: marineriks@gmail.com eller tlf: 94240891 

Passeringskurs

 20-21 april 2024 

OBS: Kurset er no fullt for deg som ynskjer å gå med hund – men det er ledige observatørplassar

Målet med kurset er å gi deg kunnskap som kan hjelpe deg til å lettare passere hundar når du er på tur:
Er det ein utfordring å passere andre hundar eller menneske på tur?
Gjer hunden utfall, eller er den overivrig og vil berre helse?
Dette er ein problemstilling mange hundeeigarar slit med.

Gjennom dette kurset vil du få verktøy som du kan bruke på vegen vidare mot å meistre desse utfordringane.
Kurset har som formål å gje deg kunnskap til å handtere slike situasjonar på best mogleg måte, og  gjere det enklare å gå tur med hunden.

Kurset er ein blanding av teori og praksis, slik at det blir lettare å forstå kvifor dette problemet oppstår, og kva me kan gjere med det.

Me tek føre oss: kvifor utagerer hunden? Kva vil me at hunden gjer i staden? Korleis lære me hunden alternativ adferd?

Dette kurset passer for alle hundar, og for dei som vil jobbe forebyggande slik at ikkje passeringsproblem oppstår. 

Krav til forkunnskap hjå førar:
- Absolutt ingen! 

Instruktør er Hilde Ulvatne Martinsen
Hilde er NKK-trinn 3 instruktør - dvs. ho utdannar nye instruktørar gjennom NKK-systemet.
Hilde driv også Hamar hundeskule og har lang erfaring i trene både eigne og andre sine hundar.

Maks tal deltakarar: 8
Påmeldingsfrist:
OBS: Kurset vert avlyst dersom me ikkje har minst 6 påmeldt innan 1 april. 

Stad: Gaupne 

Tid:
Laurdag 20 april klokka 10-16
Søndag 21 april klokka 9-15

Pris:
Medlem i Luster hundeklubb: kr 1900.-
Ikkje-medlem: kr 2400.-
Observatørplass utan hund: kr. 500 for heile helga
Påmeldinga er bindande. 

Har du spørsmål om kurset? Kontakt Mona Nyløy på epost: mona@smedhaugen.com eller tlf: 97 65 19 22


Lustrahoppet 18-20 mai 2024. 

Stevnet er åpnet for påmelding.

 Luster hundeklubb inviterer til agilitystevne 

18. - 20 . mai 2024!

Dommer: Bodil Mehl Wiik

Lørdag: 2x Hopp i alle klasser og størrelser

Søndag: 3 x Hopp i alle klasser og størrelser

Mandag: 3 x AG i alle klasser og størrelser

Ringen vil bli inngjerdet og løpene går på gress. Kiosk på stedet. 

Overnattingsmuligheter på stevneplassen. 

Du finner mer informasjon her

 Lustrahoppet 18-20. mai 2024 | Facebook 

Oppsett:

Lørdag: H1a, H1b, H2a, H2b, H3a, H3b

Søndag: H1a, H1b, H1c, H2a, 

H2b, H2c, H3a, H3b, H3c

Mandag: AG3a, AG3b, AG3c, AG2a, 

AG2b, AG2c, AG1a, AG1b, AG1c


Vi starter kl. 15.00 på lørdag. 

Start 09.00 søndag og mandag.


Stevnet vårt er åpent for påmelding!


Det lønner seg å være tidlig ute 


Trenger du hjelp med 

påmelding/lagekonto i Devent? 

Ta kontakt

Dobbelstemne i rallylydigheit 29 - 30 juni 2024

Luster hundeklubb ynskjer velkommen til rallydigheitsstevne.

Dommar Lise-Lotte Gundersen.

Kl.1 til elite begge dagar.

Maks 60 ekvipasjer pr. dag. Påmeldinga blir stoppa når det er fullt.

Stevnet blir i Gaupne/Hafslo område. Området blir delvis inngjerda.

Meir info kjem.

Overnattingsmoglegheiter i nærleiken:

http://gaupnetunet.no/

https://www.sandvikcamping.com/no/accommodation

https://vikicamping.no/

http://www.luster-fjordhytter.com/


Spørsmål? Kontakt 1lusterhundeklubb@gmail.com. 

RC er vår hovudsponsor også i år!

Treninger i vinter er vanskelig 

grunnet sted og trene inne.

Treninger  følg med på facebook.

Tidene kan variere litt.

                          Agility  Mandagar 

18.00 - 20.00

Lydighet  Tirsdager

18.00- 20.00

Rallylydighet  Onsdager

18.00-20.00

Smeller Tordagar 

Kl 18.00 - 20.00

Utstilling

Bruks

Følg med på facebook.

 Gruppe Smeller , Agility 

Alle treningene skal legges ut på facebooksiden Luster Hundeklubb.


Treningsområde

Me har mista dei fine området på Nes der me har vore i 10 år, men me har fått eit nytt treningsområde på Moane. Sjå kart. Hugs å ta omsyn til andre brukarar av Moane når du parkerer og plukk opp etter hunden din når du lufter den i området.

 

Det vert også trent andre stader i og utanfor Luster.Helsing styret


Utdanningsplan for instruktører trinn I Grunnopplæring av hund Ta kontakt med styret på epost: 1lusterhundeklubb@gmail.comVeit nokon om eit lokale me kan låne eller leige med tett tak, lys og flatt golv der me kunne hatt kvelpekurs i vinter? Treng ikkje veldig stor golvplass men må ha parkering til 7 bilar ganske nær. Helst i aksen Gaupne-Hafslo. Skriv Facebook eller sendt styret ein melding eller epost. 


Klubbmesterskap i Agility 

laurdag 28.oktober. 

Resultat Klubbmesterskap i Agility 2023

Tusen takk til alle som deltok og som hjalp til

Og ei stor takk til Hilde Kristine Krokengen som tok turen frå Hamar for å vere dommar, delta sjølv og holde kurs

Blåbær Agility

Small: Ingvild og Niko - 1.plass og klubbmester

Medium: Irene og Tilda - disk

Large: Elin Anita og Candy - disk

Large: Kristine og Billie - disk

Large: Elin Anita og Vipps - disk


Klasse 1 Agility

Large: Kristin og Iza - 1.plass og klubbmester

Large: Kristin og zinna - 2.plass

Medium: Kristine og Kevin - 1.plass og klubbmester

Small: Julie og Frida - disk

Small: Hilde Kristine og Bamm bamm - disk

 Årsmøte 14 februar 2024.

Lagshuset i gaupne kl 19.00


Årsmøtereferat 


Årsmelding, Innkalling og aktivitetsplan med budsjett  

Ligger også under dokumenter.


Facebook

Blåbær Hopp

Small: Ingvild og Niko - 1.plass og klubbmester

Small: Maria og Akira - 2.plass

Medium: Tone Mette og Ben - disk

Medium: Irene og Tilda - 1.plass og klubbmester

Large: Kristine og Billie - disk

Large: Elin Anita og Candy - disk


Klasse 1 Hopp

Large: Kristin og Iza - 1.plass og klubbmester

Large: Kristin og Zinna - 2.plass

Large: Elin Anita og Vipps - disk

Medium: Kristine og Kevin - 1.plass og klubbmester

Small: Julie og Frida - 1.plass og klubbmester

Small: Hilde Kristine og Bamm bamm - disk

Facebook

30. JUNI  -  2. JULI 2023 

Trippelstemne i rallylydigheit.

Resultater og bilder


Facebook

NYTT REGELVERK GJELDENDE FRA 1.1.2023

Sportshundkomiteen (SHK) har 29.09.2022 godkjent øvelseslisten og øvelser gjeldende fra 1.1.2023. Resten av regelverket vil komme før 2023, med noen små justeringer.

Norsk Rallylydighetsklubb publiserer i mellomtiden øvelseslisten og øvelsene som gjelder fra 1.1.2023, slik at deltakere, instruktører og dommere kan sette seg godt inn i disse.

 Resten av regelverket blir publisert når dette er ferdigstilt og godkjent.

 Øvelsesliste og øvelser gjeldende fra 1.1.2023

 Nye skilt gjeldende fra 1.1.2023

Demo av de nye øvelsene

Ei stor takk til alle som har sponsa oss på ulike måtar til trippelstemnet i Rallylydigheit.

 Dette set me stor pris på

Stemnet som me arrangerar no i helga er fullt og det 60 ekvipasjer som delta kvar dag. 

Det er fleire lokale deltakarar, men dei fleste kjem frå andre stadar i landet 

Royal Canin Optima Produkter AS Luster Sparebank Pyramiden Senter Apotek 1 Luster

REMA 1000 AMFI Sogningen AMFI Sogningen Lerum Joker Luster Coop Byggmix @lusterenergiverk Vofferiet Nortura Sogndal Coop Prix Felleskjøpet Agri


Lustrahoppet

20. og 21.mai 2023 

Luster hundeklubb har arrangert Agilitystevne 

helga 20.-21. mai 2023.

Dommar: Bodil Mehl Wiik


Då var Lustrahoppet 2023 over for denne gong .

Arrangementet har gått over all forventining 

med kjekke folk og hundar, positiv og 

engasjert dommar Bodil Mehl Wiik og 

ein dugnadsgjeng som verkeleg har 

jobba på og gjort oppgåvene sine. 


TUSEN TAKK for all innsats! 


Det set me stor pris på


Me takkar også Hafslo Idrettslag 

for å få lov til å leige og bruke heile Hafslo stadion, 

Bergen Agility Klubb for lån av tidtakarutstyr, 

VEST HUNDESPORTSENTER for lån av nummerskilt, 

samt alle som har sponsa oss 

med flotte premiar og produkt til bruk i kiosken


Og så vil me rette eit stor takk til lokale bedrifter; 


Luster Sparebank,

 Avery Dennison NTP AS

Tømrar Lars Erik Kjos AS 

og  Luster energiverk

 

for pengegåver i 2022 for å kunne kjøpe nytt Agilityutstyr. 


Utan dei hadde me ikkje kunne ha 

arrangert dette stevnet i helga!!


Takk for alle positive tilbakemeldingar! 


Det gir oss motivasjon og engasjement til å arrangere neste år.. 


Uansett, håpar me sjåast att!


Bilder fra stevnet finner du her


Årsmøte

ONSDAG 15. FEBRUAR 2023 

Årsmøtereferat

Årsmelding 2022 og Innkalling til årsmøte 2023

På Facebook

2022 har vore eit veldig bra år for agilitygruppa 

Me har vore mange på treningane, nokon av oss har konkurrert og gjort det bra der, me har hatt flinke instruktørar på kurs og me hadde eit vellykka klubbmesterskap

Luster Sparebank, Tømrar Lars Erik Kjos AS og Luster Energiverk 

gav oss spons til nytt agilityutstyr i sommar

Avery Dennison NTP AS sitt gåvefond tildelte oss ein god sum i haust,

 som og skal gå til nytt agilityutstyr.

Me har motteke noko av det nye utstyret - resten vert bestilt i januar.

Me er veldig takksame og glade for støtten me har fått frå bedriftene! 

Det hadde ikkje vore mogleg å fornya utstyret utan deira støtte.

Nytt utstyr gjer det også mogleg for Luster hundeklubb å arrangera vårt første offisielle agilitystevne! 

Det blir 20. og 21.mai 2023. 

Dommar er i boks, og me er så heldige å få låna Hafslo Idrettslag si fotballbane i Moane til å halda stevnet på Meir informasjon kjem.

No er det juleferie for agilitygruppa 

Me startar opp igjen med organisert trening 5.januar.

Håpar at alle får ei riktig god jul!

Luster hundeklubb er på Instagram

Hundeklubben har mange medlemmar, og me som administrera instagram-profilen klarar ikkje å halde oversikt over alt medlemmane våre gjer og er med på av hundeaktivitetar. 

Me er heller ikkje aktive i alle dei ulike sportane sjølv, så me er avhengig av at andre sender oss innhold for å få vist fram mest mogleg av dei ulike aktivitetane som klubben tilbyr

Dersom du har bilete og/eller video som du ønskjer skal bli delt på Luster hundeklubb sin instagram ønskjer me helst at du sender det på direktemelding til @lusterhundeklubb på instagram. Eventuelt ta kontakt med Julie Haugen Duesund eller Kristine Haugen på messenger.

PS: Skriv ein enkel tekst til det du sender. Tenk at alle skal forstå teksten (og evt resultatet ein har oppnådd i konkurranse) uansett kva nivå ein er på

Håpar at mange vil dele fine og inspirerande bilete med oss

Kurs i kvardagslydigheit og grunnferdigheiter på Kaupanger og i Gaupne våren 2023.

Kurset er fullt.

Fra 1.1.23 gjelder nye vaksinasjonsbestemmelser for hunder som deltar på utstilling eller prøve i regi av Norsk Kennel Klub.

 NKKs hovedstyre vedtok endringen i fjor høst, og de iverksetter fra og med 1. januar i år. De gjeldende reglene er som følger:

•    Alle hunder som skal delta på arrangementer i regi av NKK skal ha gyldig vaksine mot valpesyke, parvo og smittsom leverbetennelse. 

•    For hunder under 6 måneder, skal siste vaksinasjon ha blitt utført ved minimum 12 ukers alder og vaksinens gyldighet er da 1 år 

•    For hunder vaksinert ved 6 måneders alder eller eldre, er vaksinens gyldighet 3 år dersom ikke annet fremgår av vaksinasjonsattesten 

•    Ved førstegangs vaksinasjon må det ha gått minimum 2 uker fra vaksinasjonsdato før hunden kan delta på NKK arrangement. 

Attest på gyldig vaksinasjon må kunne fremlegges. Kontroll av at gjeldende innførsels- og vaksinasjonsbestemmelser er fulgt kan forekomme. 

Treningsstevne OG rekruttstevne i Rally-LP 

Var ONSDAG 29. MARS 2023 

Det var 4 deltakarar i rekrutt og 7 deltakarar fordelt på dei 4 andre ulike klassane. Dommarar og arrangørar var Eva, Gunnveig og Stine. 

Alle gjorde veldig mykje bra og alle fekk kjenna litt på prestasjonsangst og avdekka kva ein bør trena vidare på.

Vinnar i rekrutt vart Gisle og Luna 165 poeng, 2.premiering og nr 2, Birthe og Eist 159 poeng og 3.premiering. Gratulera til begge to


Resultater.

Klubbmesterskap i lydigheit 2022

Klasse 1:

Klubbmester med 287 p og 1.premie Christoffer og Kristin

Nr. 2 med 284 p og 1 premie Caisa og Eva

Nr. 3 med 265 p og 1 premie Malou og Kristin

Nr. 4 med 248 p og 2 premie Grimm og Reni

Nr. 5 med 244 p og 2 premie Akira og Maria

Nr. 6 med 237 p og 2 premie Falk og Linn

Nr. 7 med 207 p og 3 premie Eist og Birthe

Nr. 8 med 200.5 p og 3 premie Theo og Tone

Nr. 9 med 196.5 p og 3 premie Ben og Tone

Klasse 2

Klubbmester med 259 p og 1 premie Yksi og Inger

Nr. 2 med 239 p og 2 premie Nosi og Marina

Nr. 3 med 234 p og 2 premie Happy Me og Inger

Nr. 4 med 164 p Betzy og Eva

Så kjekt med så mange som starta og så mange fine prestasjoner sjølv om ikkje alt klaffa som på trening. Me må ha ny treningskonkurranse på nyåret for dette var nyttig!

Rasane som starta var aussie (4), labrador (2), springer (2), schafer, lundehund, cocker, sheltie (2).

 Facebook

Takk for flotte gåvepremiar!