Års- og styremøte referater

 Årsmøte 14 februar 2024.

Lagshuset i gaupne kl 19.00


2024

2024_ref-aarsmotet.pdf
2024 Innkalling til aarsmøte i LHK.pdf
2023-Aarsmelding Luster hundeklubb
2024 aktivitetsplan-budsjett (2).pdf

Styre og gruppemøte referat 2024

2024_04_23 styremøtereferat (3).pdf
2024_03_19 styremotereferat.pdf
2024_01_25 styremøtereferat (1).pdf
2024_01_08 styremotereferat.pdf
2024_01_08 referat arbeidsmøte gruppene.pdf

2023

2023_10_12 styremøte.pdf
Rettet år 2023 Årsmøtereferat 15 feb.pdf
2023_04_26 styremotereferat.pdf
2022 Årsmelding LHK.pdf
2023_02_22 styremotereferat.pdf
2023 Innkalling til aarsmøte i LHK.pdf
2023_01_24 styremotereferat.pdf

2022

2022_11_09 styremotereferat.pdf
2022_03_14 gruppemøte.pdf
Årsmøtereferat 2022.pdf
2022_09_12 styremotereferat.pdf
2022_03_03 styremotereferat.pdf
2022 Innkalling til aarsmøte i LHK.pdf
2022_06_01 styremotereferat.pdf
2021 aarsmelding Luster hundeklubb.pdf
2022_04_21 styremotereferat.pdf