Planlegger flere kurs, mer informasjon kommer.

Medlemmer får informasjon i epost,

1 uke før det blir publisert på facebook og hjemmesiden.Innetrening vinteren 21/22

og krav om betalt treningsavgift.

ALLE medlemmer som ynsker å vera med på dei organiserte treningane må betale ei treningsavgift på kr. 500 som går til å dekke leige av lokalet pluss utgifter som klubben har hatt til legging av teppegolv. Det er kjempefint der inne no med teppe over heile lokalet!

Treningsavgifta betalar du til Bankgirokonto: 3785.60.19781

Hugs å merke tydeleg kven avgifta er betalt av.

Me heng opp lister over kven som har betalt på treningssenteret.

For denne avgifta kan du vera med på alle dei organiserte treningane i klubben.

Treningane vert annonsert på klubben si gruppe på facebook. Det er litt ulike treningstider for dei ulike aktivitetane.

Mandag er det rallylydigheitstrening

Tirsdag er det lydigheitstrening der me trener mot bronsemerkeprøven og lydigheitsprøver

Onsdag er det smaller - det vert arrangert nybegynnarkurs på nyåret som nye bør vera med på

Torsdag er det agility

Skull me verta stengt ned att på nytt slik som i fjor vinter, må me vurdere å betale tilbake noko av treningsavgifta.

Me prøver også å legge ut informasjon om treningane på klubben sin almanakk på heimesida,

men det kan verte dagar UTAN trening dersom ingen av dei som har ansvar kan møte.


OBS - treningslokalet er KJØLIG! Og me har no ikkje tilgang til toalett.

Det er også viktig å ha ein bil der du kan setje bilen når du ikkje trener din hund.

Det er sterkt begrensa kor mange hundar me kan ha inne om gongen - frå ein til eit par alt etter kva me trener på.

Me har også planar om å lage uoffisielle treningskonkurranser i løpet av vinteren.


Me håpar og trur dette kan gjere at fleire kan og tør å starte på prøve i 2022.

Helsing styret


Dobbeltstevne i Rally-lydighet i Luster,

4.-5 september 2021 + klubbmeisterskap.


Bilder og resultat finner du her


Hovudsponsor - RC.pdf
Øvrige sponsorar_juli21.pdf

Her får du rask informasjon.

Du treng ikkje vera medl på FB

for å sjå kva som ligg her og sjå bilete

Aktivitetskalender

Luster hundeklubb

vipps # 105539.

------------------------

Vedtekter Luster Hundeklubb

fra 2019.

Bli medlem.

Gå inn på www.nkk.no

og meld deg inn der.

Du kan då betala medlemsskapet

direkte med kort og verte registrert

som medlem på dagen.

Les mer om medlemskapet her

----------------------------

Innetrening vinter 21/22


----------------------------------Rallylydighet

Mandagar

18.00 - 20.00

Lydighet

Tirsdager

18.00- 20.00

Smeller

Onsdager

18.00-20.00

Agility

Tordagar

Kl 17.30 - 19.30

Følg med på facebook.


Trening er i gamle treninsenteret i Gaupnegranmo 18

Utdanningsplan for instruktører trinn I Grunnopplæring av hundTa kontakt med styret på epost: 1lusterhundeklubb@gmail.comÅrsmøte 25 Februar!

Kl 19.00. på Teams.

Årsmeldingen for 2020.

Referat

Innkalling er sendt ut til alle Luster hundeklubb sine medlemmer.