Oppdatert  7 juli      Bandtvang


Fleire kurs og medlemsmøter er under planlegging. 

Invitasjon til kurs vert sendt på epost til alle betalande medlemmer av klubben.

Ledige plassar vert lagt ut på heimeside og facebook 1 uker senere.

Minner om at det er halv medlemsavgift frå 1. september.  Du melder deg inn via www.nkk.no 

Bli medlem.

Gå inn på www.nkk.no 

og meld deg inn der. 

Du kan då betala medlemsskapet

direkte med kort og verte registrert

 som medlem på dagen.

Les mer om medlemskapet her

Vedtekter Luster Hundeklubb.

Bandtvangregler i Luster kommune.


Her får du rask informasjon.

Du treng ikkje vera medl på FB 

for å sjå kva som ligg her og sjå bilete

Aktivitet/treningskalender

Klubbmestere i rallylydigheit 2024 STOR gratulasjon til alle!

Luster kommune minner om at det er bandtvang jf. hundelova og for forskrift om bandtvang i Luster kommune.
Bandtvang i Luster kommune er frå 1. april til og med 1. november i dei områda der husdyr har rett til å beite og faktisk beitar.

Luster kommune oppmodar alle som ferdast både i innmark og utmark til å
- seie i frå til hundeeigarar som ikkje overheld bandtvangen
- å varsle om lause hundar til politiet på telefon 02800 for å unngå uynskte hendingar

Vest Politidistrikt og Statsforvaltaren i Vestland har starta ein felles informasjonskampanje for turgåarar. Plakatar med teksten "Hugs bandtvang" og informasjon om brot på hundelova vert i desse dagar hengt opp rundt i fylket der turgåarar kan møta beitande dyr. Brot på hundelova kan straffast med bøter, erstatningsansvar, forbod mot hundehald og krav om avliving av hund, alt etter alvorsgrad og omfang.

Les meir hjå Statsforvaltaren i Vestland


Nybegynnarkurset i agility blir utsett inntil vidare, på grunn av få påmeldte! Me veit at det er fleire som er interesserte, men at denna helga passa dårleg for fleire. Ny dato for kurs vert sendt på Mail til medlemmar når det er klart 

Nybegynnarkurs i agility.


Kurset er på 6 timar med to instruktørar, 2x3 timar. Kurset blir på Luster Hundeklubb sitt inngjerda område i Moane, på Hafslo. 

Deltakarane vil få nærmare informasjon på e-post. 


Pris kr 900 (Kr. 1200 for ikkje medlem i Luster hundeklubb)

Juniormedlem i LHK (under 20 år og registrert i medlemslista) får kr. 250 i avslag på kurset.

Du får informasjon om betaling når du har fått bekrefta plass på. 


Kurset har plass til maks 6 deltakarar.


Påmeldinga er økonomisk bindande.

Mer informasjon om kurset på Påmeldingsskjema 


Lustrahoppet 18-20 mai 2024. 


 Luster hundeklubb inviterer til agilitystevne 

18. - 20 . mai 2024!

Dommer: Bodil Mehl Wiik

Du finner mer informasjon her

 Lustrahoppet 18-20. mai 2024 | Facebook 

StevnesideTreningsområdene

Me har mista dei fine området på Nes der me har vore i 10 år, men me har fått eit nytt treningsområde på Moane og Indre Hafslo. Sjå kart. Hugs å ta omsyn til andre brukarar av Moane når du parkerer og plukk opp etter hunden din når du lufter den i området.

 

Det vert også trent andre stader i og utanfor Luster.Helsing styret

Treninger  

følg med og  meldpå facebook .

18.00 -20.00

Tidene og område kan variere litt.

Mandagar: 

Tirsdagar: Agility

Onsdagar: Rally

Smeller, Bruks, LP og Utstilling  ha ikke fast dag/tid men melder sine treningar på facebookgruppa

                 Følg med på facebook.

 Grupper Smeller , Agility  Bruks Veit nokon om eit lokale me kan låne eller leige med tett tak, lys og flatt golv der me kunne hatt kvelpekurs til vinteren? Treng ikkje veldig stor golvplass men må ha parkering til 7 bilar ganske nær. Helst i aksen Gaupne-Hafslo. Skriv Facebook eller sendt styret ein melding eller epost. 

Utdanningsplan for instruktører trinn I Grunnopplæring av hund 


Ta kontakt med styret på epost: 1lusterhundeklubb@gmail.com


Om oss

Luster hundeklubb er ein kommunedekkande klubb open for alle hundeinteresserte.

Treningsområde er for tiden uteområde  på  Moane Hafslo og på Lamhaug indre Hafslo

Klubben vart skipa i 1986.

Klubben har nå over 200 medlemmer.


Klubben er samarbeidande med Norsk Kennel Klub.

Klubben arrangerer ulike kurs og prøvar, medlemsmøte og samlingar.

Mange i klubben er aktive innan  Rallylydighet, smeller, blodspor/ettersøk, utstilling og agility. Fleire har også starta på ulike bruksprøvar som lydigheit, gjetarhund brukshundprøve og ulike jaktprøvar m.m.


Kontakt oss

Epostadresse: 1lusterhundeklubb@gmail.com

Bankgirokonto: 3785.60.19781 

Organisasjonsnr: 999563066