Oppdatert 26 mai.  Resultat, bilder Agilitystevnet

Fleire kurs og medlemsmøter er under planlegging. 

Invitasjon til kurs vert sendt på epost til alle betalande medlemmer av klubben.

Ledige plassar vert lagt ut på heimeside og facebook 1 uker senere.

Minner om at det er halv medlemsavgift frå 1. september.  Du melder deg inn via www.nkk.no 

Bli medlem.

Gå inn på www.nkk.no 

og meld deg inn der. 

Du kan då betala medlemsskapet

direkte med kort og verte registrert

 som medlem på dagen.

Les mer om medlemskapet her

Vedtekter Luster Hundeklubb.

Bandtvangregler i Luster kommune.


Her får du rask informasjon.

Du treng ikkje vera medl på FB 

for å sjå kva som ligg her og sjå bilete

Aktivitet/treningskalender

Luster hundeklubb 

vipps # 105539.

Dobbelstemne i rallylydigheit 

29 - 30 juni 2024

Luster hundeklubb ynskjer velkommen til rallydigheitsstevne.

Dommar Lise-Lotte Gundersen.

Kl.1 til elite begge dagar.

NB! Alle opprykk må sendast på mail til ghodlekve@gmail.com

Stemnet blir opna for påmelding måndag 8 april om ettermiddagen/kveld.

Maks 60 ekvipasjer pr. dag. Påmeldinga blir stoppa når det er fullt.

Stevnet er FULLT, begge dagane!


Om du ønskjer å stå på venteliste, send mail (ikkje sms/messenger) til ghodlekve@gmail.com

Mailen må innehalde:

kva dag(ar) du ønskjer å stå på venteliste til registreringsnummer på hund

fullt namn på hund rase namn på førar (om det er ein anna enn påmeldar)

høgd på hund kva klasse du melder på i.


Stevnet blir på gras i Gaupne sentrum. Samme plass som i fjor. Området blir delvis inngjerda.

For klubben sine medlemmar er dette også klubbmeistarskap. Me kårar klubbmeistar i alle klassane på stevnet søndag.

Overnattingsmoglegheiter i nærleiken:

http://gaupnetunet.no/

https://www.sandvikcamping.com/no/accommodation

https://vikicamping.no/

http://www.luster-fjordhytter.com/

Se på stevnesiden og på facebook

Spørsmål? Kontakt 1lusterhundeklubb@gmail.com.


RC er vår hovudsponsor også i år!


Lustrahoppet 18-20 mai 2024. 


 Luster hundeklubb inviterer til agilitystevne 

18. - 20 . mai 2024!

Dommer: Bodil Mehl Wiik

Du finner mer informasjon her

 Lustrahoppet 18-20. mai 2024 | Facebook 

Stevneside


Treninger  følg med på facebook.

18.00 -20.00

Tidene kan variere litt.

Mandagar: LP/bruks

Tirsdagar: Agility

Onsdagar: Rally


Smeller vil ikkje ha fast dag/tid men melder sine treningar i smeller-gruppa på FB som er

                              

     Utstilling

Følg med på facebook.

 Gruppe Smeller , Agility 


Alle treningene skal legges ut på 

facebooksiden Luster Hundeklubb.Treningsområdene

Me har mista dei fine området på Nes der me har vore i 10 år, men me har fått eit nytt treningsområde på Moane og Indre Hafslo. Sjå kart. Hugs å ta omsyn til andre brukarar av Moane når du parkerer og plukk opp etter hunden din når du lufter den i området.

 

Det vert også trent andre stader i og utanfor Luster.Helsing styret

Veit nokon om eit lokale me kan låne eller leige med tett tak, lys og flatt golv der me kunne hatt kvelpekurs til vinteren? Treng ikkje veldig stor golvplass men må ha parkering til 7 bilar ganske nær. Helst i aksen Gaupne-Hafslo. Skriv Facebook eller sendt styret ein melding eller epost. 

Utdanningsplan for instruktører trinn I Grunnopplæring av hund 


Ta kontakt med styret på epost: 1lusterhundeklubb@gmail.com


Om oss

Luster hundeklubb er ein kommunedekkande klubb open for alle hundeinteresserte.

Treningsområde er for tiden uteområde  på  Moane Hafslo og på Lamhaug indre Hafslo

Klubben vart skipa i 1986.

Klubben har nå over 200 medlemmer.


Klubben er samarbeidande med Norsk Kennel Klub.

Klubben arrangerer ulike kurs og prøvar, medlemsmøte og samlingar.

Mange i klubben er aktive innan  Rallylydighet, smeller, blodspor/ettersøk, utstilling og agility. Fleire har også starta på ulike bruksprøvar som lydigheit, gjetarhund brukshundprøve og ulike jaktprøvar m.m.


Kontakt oss

Epostadresse: 1lusterhundeklubb@gmail.com

Bankgirokonto: 3785.60.19781 

Organisasjonsnr: 999563066