Spor

Få ting er så nyttig for ein hund som det å gå spor. Ein hund som får brukt luktesansen sin og hovudet sitt, er mykje meir harmonisk og mindre stressa, enn ein hund som berre vert mosjonert. Sidan hunden alltid vert ført i line treng du ikkje ein gong ha kontroll over hunden din før du startar trening og du kan trene sjølv når det er bandtvang. Det du treng av utstyr er ei sporline og eit breidt halsband eller ein sporsele, nokre merkeband og nokre godbitar og leiker. Skal du trene blodspor treng du også blod (matblod) og ei ketsjupflaske til å leggje sporet med. I enden av sporet skal det vera ein viltdel, men du treng ikkje denne i starten av treninga.

Blodspor, ferskspor og godkjent ettersøkshund

Klubben har i mange år arrangert blodsporprøvar og fersksporprøvar med det mål å utdanne ettersøkshundar for bruk på skada hjortevilt. I dag har Luster kommune mange godkjende ettersøkshundar og mange av ettersøksekvipasjane har også gjort det utmerka på blodsporprøvar i konkurranse med alle andre rasar i heile Sør-Norge. Klubben har mange viltsporchampions. Klubben har arrangert mange kurs i spor og hatt spor som tema på mange medlemsmøte. Blodspor er ei fin og nyttig sysselsetting for dei aller fleste hundar, sjølv om eigaren ikkje er interessert i jakt eller rasen er uvanleg som ettersøkshund. Prøvane er åpne for alle rasar. Klubben har også tre dommarar som dømmer blodspor og ferskspor.

Blodspor/ettersøk: Kontaktperson Morten Norheim