Luster hundeklubb er ein kommunedekkande klubb open for alle hundeinteresserte.

Klubbhuset er lokalisert på Nes i tidlegare Nes camping bygget.

Klubben vart skipa i 1986.

Klubben er samarbeidande med Norsk Kennel Klub.

Klubben arrangerer ulike kurs og prøvar, medlemsmøte og samlingar.

Mange i klubben er aktive innan blodspor/ettersøk, utstilling og agility. Fleire har også starta på ulike bruksprøvar som lydigheit, gjetarhund brukshundprøve og ulike jaktprøvar m.m.


I den siste tida har interessa for rallylydigheit auka.undprøver, 

Som medlem i klubben får du tidsskriftet Hundesport frå Norsk Kennel Klub 4 gonger i året

Adressa til klubben: Luster Hundeklubb v/ Mona Nyløy, Drægni 37, 6877 Fortun
Tlf: 97651922 Send oss ein mail 1lusterhundeklubb@gmail.com

Bankgirokonto: 3785.60.19781 LHK v/kasserar Luster hundeklubb: Mona Listou, 6872 Luster 

Viktig melding: No er det Norsk Kennel Klub som krev inn medlemskontigenten, så du skal IKKJE betala medlemsavgifta direkte inn på klubbens kontonummer!

Organisasjonsnr: 999563066


Medlemskontigent:   

Klubbmedlem kr 110. 
Husstandmedlem kr.150.  
Klubbmedlem Junior kr. 60 (Juniorar er under 20 år ). 
I tillegg må alle no vera direkte medlem i Norsk Kennel Klub. Denne grunnkontigenten er kr. 220.- for ordinært medlem. Denne gunnkontigenten betalar kvart medlem berre ein gong, sjølv om dei er med i fleire hundeklubbar.

Grunnkontigenten dekker abonnementet på Hundesport, og gir fri tilgang til «Din Side» i NKKs DogWeb database. Her kan du benytte elektronisk påmelding til alle stevner, prøver og utstillinger, samt sjekke/oppdatere all info om deg selv (adresse, telefoner o.l.) og ditt hundehold.Vil du verta medlem?
Gå inn på www.nkk.no og meld deg inn der. 
Du kan då betala medlemsskapet direkte med kort og verte registrert som medlem på dagen..

Halv grunnkontingent fra 1. september.
Det er ikke mulig å melde seg inn mellom 31. desember kl. 21.00 – 3. januar 18.00 på grunn av systemoppdateringer.

Eller send oss eit brev eller ein e-mail til Mona Listou mb-listo@online.no
Hugs å skriva tydeleg på at du ynskjer å verta medlem og navnet til den som skal vera medlem. 

Dersom du er junior under 20 år må du skriva på kva årstal du er født. 


Støtt klubben når du tipper