2019
Luster hundeklubb sin adventskalender på facebook.

LHK Advent 2018
Me kan gratulere Mette Nystuen som vinnar av adventskalenderen 
- Laila og Gunnveig på delt 2. plass!
Luster hundeklubb ynskjer å ha litt førjolsaktivitet for medlemmene våre - så me har laga adventskalender.

Det vert premiar til dei tre som oppnår høgast poengsum.

Nr. 1 får bestille seg varer for maks kr. 900 frå www.canelana.no
Nr. 2 får bestille seg varer for maks kr. 600 frå www.canelana.no
Nr. 3 får bestille seg varer for maks kr. 300 frå www.canelana.no

Dersom to eller fleire endar på LIK poeng vert det ekstraspørsmål til me har kåra tre vinnarar.
For å vera med i konkurransen må den som sender inn vera betalande medlem i LHK for 2018. Varene må bestillast samla og vert levert ut hjå Inger Handegård eller på eit møte/kurs/trening. Meir informasjon kjem til dei som vinn.

Det er 4 deler av denne konkurransen - og vinnar vert kåra med bakgrunn i samanlagt poengsum.

Frist for å senda inn svara i denne 4 delen av konkurransen er laurdag 29. desember! Bildet kan inneholde: hund


 
2018
LP og rallytrening 23 oktober kl. 17

Dette blir SISTE tirsdagstrening i år.
Og siste sjanse å trene til rekruttstevne rallylydigheit.
Planen er å arrangere rekruttstevne laurdag 27.10.
Info om dette kjem i løpet av dagen.
Ellers vert det sporadiske helgetreningar i løpet av vinteren
og me planlegg medlemsmøte.

Lp-cup
EIT forsøk pr hund - med mindre det skjer noko heilt spesielt.


Nybegynnarar - alle frå kvelp til gamal som
IKKJE har bestått bronsemerkeprøve eller starta i lydigheit


Klasse 1: Alle med bestått bronsemerke eller som har starta klasse 1 på prøve.

Klasse 2: Alle som har starta i klasse 2 og som ikkje er premiert i høgare klasse, eller som har 1. premie i klasse 1 og ynskjer å prøve seg på klasse 2.


Arrangement facebook


Resultater LP-Cup


Bildet kan inneholde: 2 personer, hund

Julemøte med kåring av klubbmester i lydigheit (LP-cup) 
4 desember 19:00 - 21:00.

Sted Laghuset i Gaupne

Det vert kåring av klubbmestere i lydigheit - tre klassar - appell - klasse 1 og klasse 2. Det vert ein liten premie til ALLE som har vore med i cup-en. 
OBS: Du må møte opp for å få premien din (eller avtale med nokon som kan hente premien for deg). 

Premiar som ikkje vert henta vert brukt som premiar på konkurransane på møtet.

Fagtema les mer om temaene på

Det vert jolekos og nokre enkle konkurransar. Det vert sjølvsagt prat om laus og fast.

Vel møtt!


Stad - lagshuset i Gaupne

Velkommen. 

Helsing LP-gruppa. Rekruttstevne rallylydigheit laurdag 27.10.18  
Kl 10.00.
Stevnet går i Gaupne, ved ungdomsskulen, på asfalt.

Det må vera minst 3 påmeldt for at stevnet vert arrangert.
Det vert premiar til mange og rosettar til dei tre beste.
Det er IKKJE krav om medlemsskap i Luster hundeklubb for å vera med.
Merk at hunden ikkje skal ha oppnådd premiering på offisiell rallylydigheitskonkurranse for å starte.
Me KAN gjera unntak for dette ved spesielle tilhøve.

Meld deg på under via skjemaet.

Du KAN også melde deg på på staden - men hugs at stevnet vert avlyst dersom me får færre enn 3 påmeldt seinast torsdag 25.10.

Spørsmål skal rettast til Inger på mobil 918 35 324


Mer om stevnet og påmeldingskjema her.Valpekurs 22 september kl 12:00 på Nes.

Luster hundeklubb inviterer til valpekurs helgene 22-23 september og 29-30 september.

22 september blir teori og øvrige blir praksisøkter. Dersom mange påmeldte blir deltakerne delt på to grupper under praksisen, en formiddags og en ettermiddagsgruppe.

Kurset bygger på positive treningsmetoder, der lek og kontaktøvelser er viktige elementer. Ellers går vi igjennom nyttige øvelser som sitt, dekk og bli. Gå pent i band og innkalling. 

Mål for kurset er at du/dere skal få en verktøykasse i det videre med din hund både i hverdagen og for evt trening. 
Prøver også å svare på evt spørsmål du måtte ha.

Under teorien går vi igjennom utfordringer vi møter som valpeeier og retter og plikter du har som hundeeier.

Kurset egner seg best for valper/unghunder

Påmelding til Luster Hundeklubb på epost mona@smedhaugen.com 
Her oppgir du ditt navn, telefon og epost. Hundens navn, alder og rase, skriv gjerne også litt om hva du tenker å bruke hunden til og eventuelle utfordringer du/dere har.

Medlemmer av Luster hundeklubb har prioritet, utover dette er det førstemann til mølla. 

Pris 1200 for medlemmer i Luster hundeklubb, 1500 for andre.

Frist for påmelding 14/9 og betaling 17/9.

Instruktør er Hege Kristiansen, Hamar. 
Godkjent nkk instruktør trinn 1 siden desember 2016. Konkurrerer aktivt med mine mellompudler i hhv lydighet og rallylydighet.

Har du spørsmål om kurset kan du ringe meg Hege, på tlf 47469631 helst kveldstid.


Haustdugnad på klubbområdet.Torsdag 25. oktober klokken 17:00


Det er tid for årets haustdugnad på klubben sitt område på Nes.
Alle hindera må ryddast saman og setjast inn under tak.


Elles må det til litt rydding og anna førefallande arbeid før vinteren kjem.

Ikkje så lange stunda det er snakk om, om me blir ein liten gjeng!

Kaffi med noko attåt blir servert!


Om dugnaden på Facebook
Uoffisiell hundeutstilling og kvelpeshow - alle rasar.

7 August kl 18:00 på Nes.

Denne kveldsutstillinga er open for ALLE hundar frå og med fylte 4 månader - både rasehundar og blandingshund kan delta. 
Dette er ei finfin utstillingstrening for deg som kanskje har lyst å prøve deg på offisiell utstilling seinare.

Dommar, Ellen Getz Wold frå Sørum 
- ho har drive aktivt med hund i over 40 år.

Reservedommar eksteriør ved stor påmelding er Inger Handegård, Luster.  (Ho vil overta bl.a. terriere, settere, drivande, brukshundar og blandingshundar ved stor påmelding)

Det vert kåra BIR og BIM kvelp og vaksen.
Det vert kåra beste blandingshund, BIS-vaksen, BIS-kvelp og BIS-veteran
Og alle desse får rosettar.

Alle får skriftleg kritikk/diplom.

Dommar barn og hund og juniorhandling: Inger Handegård - påmelding på staden. Pris kr. 50.
Klassar: 6-10 år, 10-15 år og juniorhandling 15-17 år (må ikkje vera fylt 18. år).

Påmeldingsavgift eksteriør - vaksen, veteran, kvelp og blanding kr. 200.
Medlemmer av Luster hundeklubb betalar kr. 150 pr hund uansett klasse.

Påmeldingsavgifta eksteriør kan betalast på klubbens kontonummer 3785.60.19781 LHK v/kasserar Mona Listou, 6872 Luster eller Vipps nr 10 55 39.
Merk betalinga med utstilling og namn.
Påmeldingsfristen og betalingsfrist er utvidet til 5. august.

Link til påmeldingsskjema finn du her:
https://goo.gl/forms/o3j4Iy6uaJ84teHI3

Alle påmeldte vil få eit informasjonsskriv like etter at påmeldingsfristen har gått ut. Hugs at hunden skal vera vaksinert etter NKK sine reglar som er: 3.4 Vaksinasjonsregler
Hunder må være vaksinert mot valpesyke og attest kunne fremvises.
- Hund under 15 måneder
: Hunden må være minimum 10 uker ved siste vaksinasjon.
- Hund som har fylt 15 måneder
: Hunden skal være vaksinert ved minst 10 måneders alder og deretter skal siste vaksinasjon være utført for maksimum 3 år siden.
- Ved førstegangsvaksinasjon må det ha gått minimum 2 uker fra vaksinasjonsdato.

Open Agility Kveld

27. juni klokken 18:00 til 19:30


Luster hundeklubb inviterer til open Agility Kveld, 
der du kan få komme å prøve hunden din på forskjellige hinder.

Alle velkomne 


Dobbelt rallylydighets stevne 26 - 27 Mai.

Bli med på rallystevnet vårt! For deg som bur i nærområdet startar me opp med trening med ein gong det er råd å trene ute og me hjelper gjerne deg som er ny og som har lyst å prøve dette.

For å melde på gjer du dette via Min side på www.nkk.no
Be om hjelp dersom du har spørsmål. Dommar vert Inger Drageland. Stevnet går på godt skjerma plass ute på gras. Me påstår at me har den finaste utsikten i Norge frå stevneplassen vår...

Me gledar oss til stevne og håpar å sjå deg der også!
Luster har eit stort og variert tilbod for overnatting i kommunen.

Gå på denne sida for å finne ein stad du vil bu: http://www.sognefjord.no/Overnatting Næraste campingplass er Viki camping. Nært er også Luster og Gaupne. Velkommen til oss!

 
Takk til sponsorene. 

 
   
 

 

 

 
 

Kennel  Zelfa

 Kennel Fjordgløtt
 
Kennel Desperado
 Norsk Spaniel Klub avd Sogn og Fjordane Nortura SA Luster Sparebank Dugnad 15 mai.


https://www.rodekors.no/contentassets/3025a4f573fc4bcf8ac474dc53437801/besoksvennhund.jpg?width=1600&quality=90&factor=2

Besøksvenn med hund


Har du ein hund med godt lynne og vil glede nokon? 

Bli besøksvenner saman!

Kurs i Sogndal 4.–6. mai 2018

Info om kurs, kurshaldar og påmelding i lenkja til røde kors sin hjemmeside

Luster hundeklubb sin facebook
Ope møte for alle hundeeigarar

Stad: Banksalen i Gaupne (3. Etasje i Luster sparebank) tirsdag 20. Mars Kl. 19.00. 

Luster hundeklubb inviterer alle hundeeigarar, ferske som erfarne, til ope møte med tema;

Familiehunden -  utfordringar ein møter i kvardagen som hundeeigar.
 Korleis få hunden til å gå fint i band, passere andre hundar, komme på innkalling,
slutte å hoppe på folk eller vere roleg når det ringer på dørklokka?

Du vil få tips og tankar rundt slike problemstillingar.


Ynskjer du deg ein velfungerande familiehund?

Ein hund som ikkje dreg i bandet. Som ikkje hoppar på folk. Som kjem på innkalling. Som ligg stille ved pelsstell og kloklipp?
Finnes det enkle metoder og løysingar som eg kan lære meg å bruke og som fungerer?

Instruktørar og erfarne hundeeigarar i Luster hundeklubb inviterer deg til ope møte for alle som har hund eller som tenkjer på å kjøpe seg hund

På dette møtet får du tips og idèar til korleis du kan unngå at kvardagslege problem oppstår.

Me vil prøve å komme med forslag for å løyse problem du kanskje har. Du vil få tips til korleis få hunden til å skjønne kva du vil den skal gjera og faktisk gjera det du vil.

Me har med to unghundar som det vil bli praktiske demonstrasjonar med.
Det er svært mange familiar som har hund i dag, men mange er nokså rådville og veit ikkje heilt korleis dei skal jobbe med viltre kvelpar og sterke, eigenrådige unghundar.

Fakta er at kvelpar bit på det meste, dei vil undersøke det meste og det er ikkje alltid dei vil det samme som eigaren vil.

Mang ein hundeeigar har lurt på om det er råd å få vett inn i hovudet på den unge, aktive hunden. Det å gå fint i band er ikkje ein medfødt eigenskap, det må lærast.
Det er ofte små ting i kvardagen, med korleis du gjer ting, som skal til for å snu ei utvikling som har begynt å gå i feil retning.

På møtet vil me forklare og demonstrere enkle tips til trening som dei aller fleste klarar å få til heime med sin eigen hund. 

 Velkommen!
Luster hundeklubb
Årsmøte 28 Februar 
Rådhuset, Gaupne Kl 19.00.

Innkalling og årsmelding er sendt ut til medlemane.


Alle medlemar, som har betalt kontingent for inneverande år, har stemmerett på årsmøtet.

Velkommen! 

 

Kjære medlemmer!

Hundeklubben trenger ny leder fra neste årsmøte av, 28 februar 2018. 
Ta kontakt med meg om du har spørsmål eller har tips til riktig person for hundeklubben  😊      Hundeklubben trenger at leder fungerer som kontaktperson på vegne av klubben, deltar i planlegging av året på styremøter, og deler på å ha oversikt i lag med resten av styret      styret er satt sammen av aktive medlemmer med erfaring innen de aktiviteter som tilbys i hundeklubben, så det er mye god hjelp i hverandre og andre medlemmer.  😊👍 
Ikke vær redd for å spørre om du lurer på mer om dette vervet. Jeg sitter i valgnemda. 😊

Klubben trenger deg!!


 
  
 

Julemøte 13. desember kl. 19.00 
på banksalen i Gaupne. 


Luster hundeklubb inviterer til julemøte med gløgg, lussehundar.
 Fagleg tema er hundespråk og kvardagslydigheit - dei to ynskja som fekk flest stemmer på meiningsmålinga me hadde. 
Du treng ikkje vera medlem for å vera med - 

ALLE er velkommen! 

Det er fint om du trykker på om du kjem elller ikkje- slik at me ser ca. kor mange me blir. 

Velkommen!

https://www.facebook.com/groups/318398626154/
https://www.rodekors.no/contentassets/3025a4f573fc4bcf8ac474dc53437801/besoksvennhund.jpg?width=1600&quality=90&factor=2

Besøksvenn med hund


Har du ein hund med godt lynne og vil glede nokon? 

Bli besøksvenner saman!

10.–11. juni

Kurset blir på Røde Kors-huset på Hafslo.

Påmeldingsskjema

Viktig informasjon til deg som vil bli Besøksvenn med hund

Mer om besøkshund på røde kors sin hjemmeside.

Luster hundeklubb sin facebookBlodsporprøven 28.mai.


Beste ekvipasje: 1. pr. Morten Norheim med Desperados Golden Gun

2. beste ekvipasje: 1. pr. Sjur Lauvdal med Steinkjelens Betty

3. beste ekvipasje: 1. pr. Jarle Rogne med Vossasvartens Dixi
Luster Hundeklubb inviterer til open agilitydag tysdag 30. mai kl 18.00-20.00.

Lurer du på kva agility er? 

Er du usikker på om dette er noko for hunden din - og deg? Kom og prøv da vel :) Me legger tilrette for at de kan prøve dykkar på forskjellege hindertyper, og få eit innblikk i denne artige hundesporten! Både vaksne hundar og kvelpar er velkomne, me tilpassar utfordringa til hundens alder.

Det koster ingenting å delta, og du treng ikkje vera medlem i Luster Hundeklubb. Sal av kaffi og kake i kiosken.    

            Dobbelt rallylydigheitstevne 20-21 mai 2017Det er no opna opp for påmelding på web via Min side på www.nkk.no

Dommar vert Merete Kristensen. 
Stevnet går på godt skjerma plass ute på gras. 
Me gledar oss til stevne! 
Det er eit stort og variert tilbod for overnatting i kommunen. 

Gå på denne sida for å finne ein stad du vil bu: http://www.sognefjord.no/Overnatting 
Næraste campingplass er Viki camping. 
Nært er også Luster og Gaupne. 


Velkommen til oss!

https://sites.google.com/site/lusterhktest2/home/18194974_1513566831987167_3466533917612026652_n.jpghttps://sites.google.com/site/lusterhktest2/home/Tilbud%20overnatting%20rallystevne%2017.jpg
 


Innføringsmøte / kveld i hundesporten Smeller

ONSDAG 25 OKTOBER KL 19.
Korps-bu(Brannstasjon) Hafslo

Nasearbeid som passa for alle hundar i alle aldera som ein fin aktivitet /trening.
Me får besøk av Marit Stette Alme og Kristin Sindre Bjørkelo 
frå Gloppen hundeklubb som vil visa oss innlæringa av SMELLER.

kr 100,-

Alle velkommne!

Kva er smeller? Sjekk ut Smeller.no for meir info! 
Kvalpekurs.

7 oktober kl 13.00 Klubbhuset på Nes

-teori utan hund laurdag 7 oktober - praksis 8, 21 og 22 oktober.

Praksis 8 oktober blir kontakt, leik og enkle øvingar du kan gjere for å bygge relasjon med hunden din. 
2. Helga tek vi for oss kvardagslydnad; døme gå fint i band, innkalling, sitt og bli, dekk mm.

Instruktør er Hege Kristiansen


Om det vert meir enn 6 ekvipasjar vert det laga som to paralelle kurs med felles teori med ei formiddags- og ei ettermiddagsgruppe på praksisen. Maks 6 ekvipasjar pr gruppe.

Medlemmar i Luster hundeklubben vert prioritert. 

Påmelding her, samt send ein epost til meg med informasjon om deg 
og hunden din, (rase, alder, kontaktinfo, anna eg bør vite) til he.kris@hotmail.com
Har du spørsmål send ein epost el ring meg på tlf 47469631. 

Pris kr 1000 for medlemmar i Luster hundeklubb og 1300 for dei som ikkje er medlem.

Om meg: eg tok instruktøreksamen i desember 2016. Eg har to mellompudlar og med eldstemann trener eg lydnad og rallylydnad. Eg har gått fleire lydnadskurs med han. 

Velkommen på kurs! Eg gler meg!

Kurset er fullt.

Luster Hundeklubb arrangerer kvelpekurs. 


Oppstart 22 mai


Kurset vil gå over fire måndagar frå klokka 18-20, med oppstart 22/5. 
(Siden ein av måndagane er 2. pinsedag, får me vurdere om me skal hoppe over den, eller byte dag den aktuelle veke. Dette avtalar me ved oppstart.)


Instruktør Mona Nyløy og hjelpeinstruktør på nokon av kveldane blir Stine Eidslott Svinø. 

Det er 5 plassar på kurset. Pris 900.- for medlemar, 1150.- for dei som ikkje er medlemar., og 650.- for juniormedlemar.

Kurset bygger på prinsippet om trening med positiv forsterking, og kurskveldane vil bestå av både teori og praktisk trening. 

Me held til på klubbområdet vårt på Nes. 

Meld på, og send eventuelle spørsmål til mona@smedhaugen.com.


 


 

 
9 Mai 
18:00 - 21:00
Klubbområdet på Nes.

Årets første dugnad er planlagt, treningssesongen er i gang! 

Klubbområdet trenger litt rengjøring av vinduer, toalettet og inne i klubbhuset, samt rydding for sesongstart og før rallylydighetsstevnet vårt holdes i mai. 
Håper du kan stille opp, og at noen tar med ei bøtte med rengjøringsmidler/kluter/vinduspusseutstyr, kantklipper og noe til å klippe nye skudd og vekster i skråningen mot vegen med.

 Agilityutstyret skal også bæres ut på treningsbanen 

Er det noen som har mulighet til å ta med ei platekake til dugnaden, så er det strålende, og skriv det på arrangementet på facebook her! 
Velkomen!!
 Kurset er fullt. 
Kvelpekurs januar 2017.
For kvelpar som første kursdag er under 6 månader. 10 veker er minstealder.
Har du yngre kvelp enn dette eller du ikkje har fått kvelpen din enno, kan du vera med som observatør (nyttig!).
1,5 time kvar kveld. Veksling mellom teori, demonstrasjon og trening.

Kurskveldar kl 19.00.
Onsdag 11, torsdag 19, onsdag 25 januar, 
torsdag 2 og 8 februar.

Påmelding er bindane. 

Kurset kostar kr. 900 for medlemmer i Luster hundeklubb (betalt medlemsavgift for 2017) og kr. 1100 for andre. 

Du vert medlem ved å gå på www.nkk.no, velg bli medlem eller gå på Min side dersom du er medlem i andre klubbar frå før, og vel så Luster hundeklubb. 

Det er nok at EIN i familien er medlem pr. kvelp. Betalt kursavgifta når du har fått bekrefta plass på kurset. Dersom mange er interessert i kurset har medlemmer i LHK førsteprioritet.

Alle får bekrefta plass seinast 6. januar - etter den tid er det førstemann til mølla dersom det er ledige plassar.


 

   

ÅRSMØTE.

Onsdag 15.mars kl 19.00 

på rådhuset, Gaupne.


Enkel servering.

Årsmelding 2016.

Luster hundeklubb sine lover oppdatert/rettet 

 
2016
                
 

 

Dobbelt rallylydigheitsstevne 
28 og 29 mai 2016.


Dommar: Kari Anne Overskeid.

Påmeldingsavgift: kr. 250 pr hund pr dag. 
50 kr. i rabatt for hund nr 2 med samme eigar pr prøve

Kontonr.: 3785.60.19781 Luster hundeklubb. 
Merk innbetalinga med namnet på hunden og rally


Påmeldingsfrist og betalingsfrist er 30. april 
Maks antal startande kvar dag = 60 hundar


Meld deg på via web-skjema

Prøven går på gras på klubben sitt område på Nes. 
Her er toalett og kiosk. 

Treng du tips til overnatting? Gå på denne hjemmesiden http://www.sognefjord.no/overnatting


Nes Kl 11:00

Dommar: Ranveig Isene.

Det vert uoffisiell utstilling for alle hundar, både reinrasa og blandingshundar inkl. valper på området til klubben på Nes. Rasehundane går mot rasehundane, og blandingshundane går mot blandingshundane!

Å stille hund på denne uoffisielle utstillingen er først og fremst morsomt, og en god sosialtrening for både hund og eier ;)
Sløyfene og premiene er klare, det er bare å hive seg rundt og melde på din beste venn!!  

Påmeldingen skal inneholde: 
Hundens namn, rase, født, reg.nr, farge, hundens far, hundens mor, oppdrettar, eigar, tlf.nr. 

Påmeldingsmail til: luster.hunde@klubb.nkk.no
Merk med uoffisiell utstilling

Påmeldingsfrist: 05.august 2016


Priser:
kr 180 per hund
kr 100 valp
Halv pris fra tredje påmeldte hund med samme eier
kr. 30 barn og hund

Betaling til arrangementet betales til klubben sin konto 3785.60.19781 
LHK v/kasserar Luster hundeklubb: Mona Listou, 6872 Luster (merk: uoff utstilling og regnr på hund)

Kiosken er åpen, så husk småpeng til litt mat og drikke.
Velkommen


https://www.facebook.com/events/989071471153024/   

 Blodsporprøve 21.mai kl 9.00. 


Luster Hundeklubb arrangerer blodsporprøve på
Hafslo 21.mai. 
Me held til på Yx bensinstasjonen sånn som i fjor. 

Påmeldingsfrist 30.april, begrensa plassar, 12 stk. 
Du finn prøven på terminlista til NKK. 

Meld på! 
Påmeldingsavgift: 350kr

Håpar me ser deg og hunden din.Nybegynnarkurs i agility 

Fire måndagar frå 23/5 -16

Kl. 18-21.00.

 

Dette kurset vil ta for seg grunninnlæring av dei forskjellege hinderne.
Kurset blir tilrettelagt slik at også unge hundar kan delta.

Pris kr. 850.- for medlemar, kr. 1150.- for ikjke medlemar.

Rabatt for ungdomar opptil 20 år. 

Instruktør Mona Nyløy. 

Send mail til mona@smedhaugen.com  
eller PM på facebook for å melda deg på 
og om det er noko du lurer på 

    Informasjonskveld om besøkshundtjenesten 
11.mai kl 19.00  Rådhuset i Gaupne.
Kr 100,-

Instruktøren Line S fra Antrozoologisenteret 
kommer til oss for å holde foredrag om kvalitetsarbeid rundt det å jobbe i besøkshundtjenesten. 
https://sites.google.com/site/lusterhktest2/home/Invitasjonskveld.JPG  Klubbmesterskap i agility 21 september.

Alle medlemmer som har trent agility er velkommen til å melde seg på  meld på til 

luster.hunde@klubb.nkk.no eller ved oppmøte senest kl.17:15 samme dag. 

Alle andre må gjerne møte som tilskuere og heiagjeng!!! 
Må minne om vegstengingen i Råumberget, kan følges med på siden "Fjellsikring i Råumberget"

Håper å se deg :-) 
Kr.50 å delta 
 

Luster hundeklubb arrangerer kvelpekurs.

Det blir eit 8 timars kurs, fordelt på 4 eller 5 kveldar, 
alt etter kor tidleg mørkt det blir. 
1.5 - 2 timar pr gong, 
me held til på klubbområdet vårt på Nes.

Kurset vil gå på tysdagar og torsdager, alt etter kva som passer best for folk  

Instruktør Mona Nyløy. 
Pris 600.- for medlemar, 850.- om ein ikkje er medlem.

Send PM med påmelding (eller på mail til mona@smedhaugen.com).

Skriv kva dag som passer best.
( tre kvelpekurs ble holdt september/oktober.)

  Arrangementet blir avlyst pga manglande interesse.

Tykjer du det er vanskeleg å klippe hundens klør? 
Treng du hjelp og tips til pelsstell? 

Søndag d. 20/11 frå klokka 17.00 

og utover vil Inger Handegård og Jane Nybø Torgersen vera tilgjengelege og kan hjelpe deg med gode råd og 
praktisk veiledning på din eigen hund.

Me skal vera i klubblokalet vårt på Nes

Les mer og meld interesse på facebook siden til Luster hundeklubb

Pris kr. 100.- pr hund, og me reknar ca 15 min på kvar.
 
Kvelpekurs

Det blir eit 8 timars kurs, fordelt på 4 kveldar. 
Treninga vil foregå innendørs på Hafslo. Instruktør Mona Nyløy. 

Oppstart torsdag 17 mars kl 18.00.

Pris 600.- for medlemar og 850.- for ikkje medlemar.

Kurset er fullt  og blir fordelt på 2 kvelpekurs.
 
Nybegynnarkurs Rally 
7 mars 2016

Har du lyst å trene mot rallykonkurranse?
LHK arrangerer nybegynnarkurs/innføringskurs i rallylydigheit. 

8 timar fordelt på 4 kveldar, der du lærer det grunnleggande om sporten, øvelsane og regelverket. 
Kanskje du kan trene fram mot start på prøve i Gaupne 28 og 29. mai!

Stad: På Hafslo - innandørs (Me er ute i april dersom det blir lyst nok og er bart og fint vær).

Instruktør: Inger Handegård, godkjent rallyinstruktør og NKK trinn 2 instruktør. 

Pris kr. 600 for medlemmer (medlemskapet MÅ vera betalt før påmelding), kr. 850 for ikkje medlemmer. 
Medlemmer får 1. prioritet dersom kurset vert fullt. Det må vera 5 deltakarar på kurset før det blir kurs og det er maks 6 plassar.

Det er ein fordel at hundane kan sitt og har ei viss forståing av å gå på plass (på førars venstre side) før kursstart - men dette er eit nybegynnarkurs slik at de treng ikkje kunne så mykje meir enn dette!

Påmelding på mail til kennel@desperado.no 
Skriv kort navn og rase, alder og kunnskapar på hund.
Navn på deg og mobilnummer. 
Kva mål har du med hunden? 
Har du gått kurs tidlegare med denne eller andre hundar? 
Er du medlem i Luster hundeklubb?

Eg fordeler kursplassane 27 februar - slik at det ikkje er førstemann til mølla på dette kurset. 
Medlemmer får 1. prioritet dersom kurset vert fullt.

  


Årsmøte 28 februar 2018