Gladnyhet!!

Vi satser på å starte opp igjen med treninger
på Nes etter påske

Mandag: Rally-lydighet kl. 18-20
Onsdag: Lydighet kl. 18-20
Torsdag: Agility kl. 17.30-19.30 i første omgang.

Mange av treningene startar 17.30 grunna vegstenginga i Årøy.
Følg med på facebook.Rallystevne 17 - 18 juli.

NB! Ny dato: 17.-18.juli
På grunn av COVID-19 velger Luster Hundeklubb å utsette dobbeltstevnet i rally-lydighet, som etter planen skulle bli arrangert 22.-23 mai til 17.-18. juli. Taran Juvet skal fremdeles dømme stevnet, så sett av helgen. Vi ønsker alle velkommen til Luster i juli

Luster Hundeklubb inviterer til dobbeltstevne i rally-lydighet 
i Luster 17.-18. juli 2021.

Dommer: Taran Juvet
Klasser: 1,2,3 og Elite - begge dager

Stevnet arrangeres på klubbens inngjerdede område 
på Nes i Luster, like ved Gaupne sentrum. 
Underlaget er gras.

Påmelding gjøres på NKK DogWeb
Pris kr. 250
Påmeldingsfrist: 2 uker før.

Overnatting:
Det er noen enkle hytter på stevneplassen som er mulig å leie.
Her er det også plass til bobil/campingvogn/telt med mulighet for strøm og toalett/dusj. 
NB! Begrenset antall plasser!!
Pris hytter: 400 kr/480 kr pr døgn avhengig av størrelse.
Pris bobil/vogn/telt: 200 kr
Må bestilles til: Siv Randi Leirdal e-post: srleirdal@gmail.com eller tlf Tlf. 47 90 25 11.

Stevnet blir arrangert etter gjeldende restriksjoner på stevnetidspunktet.


Super stor takk til vår hovudsponsor


https://sites.google.com/site/lusterhktest2/home/Royal%20canin2021.jpg?attredirects=0Årsmøte 25 Februar!
Kl 19.00. på Teams.


Innkalling er sendt ut til alle Luster hundeklubb sine medlemmer. 
Der er det informasjon og link til Teamsmøtet.

2 Kvelpekurs i Gaupne 
- under tak.

Luster Hundeklubb inviterer til valpekurs med oppstart i
 februar og mars 2021.
NB! På grunn av korona restriksjoner er dette kurset kun for personer bosatt i Sogndal kommune. Eget kurs er satt opp for personer fra Luster Kommune. Under kurset følger vi også de nasjonale smittevernsreglene.

Kvelpekurset for Lustringar er fullt.

Valpekurs for Sogndøler 2021  
1 ledige plasser oppstart 8 februar.

Er skjemaet borte er kurset fullt

All organisert aktivitet i Luster hundeklubb vert utsett til etter 10. februar - jamfør siste pressekonferanse.Alle som er med på trening inne i det gamle treningssenteret må betale ei treningsavgift som går til leige av lokale. Du betalar kr. 200 for heile vinteren. Det vert hengt opp oppslag på kven som har betalt.

Bankgirokonto: 3785.60.19781 LHK v/kasserar Luster hundeklubb: Mona Listou,Dalsdalen 465A, 6872 Luster
Altarnativt Luster hundeklubb vipps # 105539

Merk betalinga med treningsavgift 20/21


All organisert aktivitet i Luster hundeklubb vert utsett til etter 18. januar - jamfør pressekonferansen 3. januar

Treningar og kurs i regi av LHK - oppdatert 05.11.2020 

- me må i desse tider ha klare retningslinjer for alle!


1: Me prøver å framleis ha organiserte treningar for betalande medlemmer i Luster hundeklubb og å arrangera dei kursa som er oppstarta no i haust.

2: Maks tal personar pr krus/trening inkludert instruktør - alle inkludert = maks 10

3: All trening skal helst foregå ute der alle kan halde minst 2 m avstand. Inne kan ein berre trene i små grupper. Avstandskravet inne skal vera minimum 1 meter, helst meir. 

4: Det må vera ein ansvarleg person - også på treningar - som har oversikt over kven som er der og fører lister med namn og telefonnommar for eventuell smittesporing. Den ansvarlege har ansvar for at råda om avstand og smittevern vert fulgt. 

5: På ein trening/kurs skal det vera tilgang til handvask - alt. spriting og dette skal gjerast av alle både før og etter kurs/trening.

6: På ein trening/kurs er det ein person som handterer fellesutstyr som hinder, skilt/skilthaldarar. Utstyr som vert brukt oftare enn ein gong i veka skal vaskast etter bruk. Alle må ha med sitt personleg utstyr som apportbukk, vannskåler til hund osv.

7: Me prøver å køyre treningane/kursa på fleire stader slik at den som har ansvar for kurs/trening og dei som er med slepp unødvendig reise.

8: Me køyrer mest mogleg minikurs - ikkje større/lengre kurs. 

9: Arbeidsgruppene/kontaktpersonane i gruppene har ansvar for sine aktivitetar

10: VIKTIG! Den som føler seg sjuk eller skal vera i karantene, får IKKJE delta på kurs og trening.
Fullt

Rallylydigheitskurs - nybegynnar

TIRSDAG 3. NOVEMBER 2020 KLOKKEN 18:00

 - førstemann til mølla - påmelding på skjema som også har fleire opplysningar om tal timar og pris. 
Link til dette skjemaet finn du nederst på denne sida.
Dette er eit kurs for deg som har lyst å trene mot start på rallylydigheitskonkurranse eventuelt lydigheitskonkurranse, men som er heilt fersk eller har fått ny hund.
Du får innføring i kva rallylydigheit er og regelverket.
Du får innføring i dei grunnøvelsane som hunden må kunne for å kunne konkurrere og gjera det bra, slik som belønning, belønningssignal, belønningsplassering, bakpartskontroll, få hunden til å konsentrere seg sjølv om den ser belønninga, få hunden til å tilby adferd, lokke fram adferd, bakpartskontroll, korleis lære inn ein god fot/på plass/lineføring mm.
Alt dette dannar grunnlag for dei øvelsane du og hunden må kunne for å starte på konkurranse i rallylydigheit klasse 1 - kanskje på klubben sitt stevne mai 2021? 
Du får også ei lita inføring i kva øvelsar som kjem høgare klassar og som det er lurt å starte treninga på tidleg.
For å få utbytte av kurset må du som førar vera interessert i å bruke tid på å trene hunden din.
Det vert trening av ein og ein hund og treninga vert tilpassa deg og hunden din, så det er ikkje krav til alder eller grunnferdigheiter for å delta. 
Det vert teke omsyn til Covid-19, så det vert ein person pr. hund og ikkje observatørplassar på dette kurset. 
Har du forkjølessymptom eller andre symptom på korona, må du vera heime til desse går over eller du er testa. 
Dette gjeld også instruktøren....
All trening vil foregå med positiv forsterkning = belønningstrening.Dobbeltstevne i rally-lydighet 12-13 september.

Luster Hundeklubb inviterer til dobbeltstevne i rally-lydighet 12 - 13 september 2020. Stevnet arrangeres på klubbens inngjerdede område på Nes i Luster, like ved Gaupne sentrum. Underlaget er gras.

Klasser: 1,2,3 og Elite - begge dager
Dommer: Barbara Ljovshin

Påmelding gjøres på NKK DogWeb: https://www.nkk.no/terminliste-prover/category1269.html
Pris kr. 250
Påmeldingsfrist: 1 september
(Dersom du meldte deg på stevnet vårt i mai, er du også påmeldt til våre nye stevner. Om du ikke kan disse dagene eller har andre spørsmål så kontakt 1lusterhundeklubb@gmail.com.

Stevnet blir arrangert etter gjeldende restriksjoner på stevnetidspunktet.


PROGRAM: kommer


Overnatting:
Det er noen enkle hytter på stevneplassen som er mulig å leie.
Her er det også plass til bobil/campingvogn/telt med mulighet for strøm og toalett/dusj. NB! Begrenset antall plasser!!
Pris hytter: 400 kr/480 kr pr døgn avhengig av størrelse.
Pris bobil/vogn/telt: 200 kr
Må bestilles til: Siv Randi Leirdal e-post: srleirdal@gmail.com eller tlf Tlf. 47 90 25 11.

Andre overnattingsmuligheter i nærheten:
http://gaupnetunet.no/
https://www.sandvikcamping.com/no/accommodation
https://vikicamping.no/
http://www.luster-fjordhytter.com/


Mer informasjon og program kommer.

Spørsmål om stevnet? Ta kontakt på 1lusterhundeklubb@gmail.com

Velkommen til Luster i september.Vi hadde et vellykket klubbmesterskap i agility med 11 startende i både agility og agility hopp 🐶🙏🏻Gratulerer til alle klubbmestere og alle som deltok med flotte løp 😍👏🏻 Vi vil rette en stor takk til dommer Mona Nyløy og til alle som støttet oss med flotte premierKlubbmesterskap i agility 23 september.


Luster Hundeklubb inviterer til klubbmesterskap i agility onsdag 23. september kl. 18.00 på klubbens område på Nes.

Det blir klubbmesterskap i Agility Hopp (uten felthinder) og Agility (med felthinder) i alle størrelser S - M - L.
NB! Slalom vil ikke bli en del av banen, men fortsett å tren på den.

Det blir 10 min brifing før hvert løp.
Rekkefølge: Brifing, Agility S - M - L, Brifing, Hopp S - M - L
Premiering av pallen, samt deltagerpremie til alle.

Alle kan bli med. Kun medlemmer kan bli klubbmester :D
Tisper med løpetid går sist.

200 kr for begge løp.(Kr. 100 for et løp). Inntekten går til nytt utstyr.
Påmeldingsfrist 17. sept.
Betales til klubbens konto: 3785.60.19781
NB! MERK med navn og Agility


Spørsmål kan rettes til hilde.kristine@krokengen.no

Bli med :D
Bilder fra Klubbmesterskapet Søndag 20. oktober kl. 12.00 på Nes arrangeres det klubbmesterskap i Agility Hopp i alle størrelser S - M - L. Det vil bare være hopphinder og tunneler i banen som hundene er godt kjent med fra før. Denne gangen vil banen bli delt ut på forhånd, onsdag 16.10, slik at det blir god tid til å planlegge hvordan dere vil løse banen. Det er nettopp god flyt som er målet. Det settes opp en enkel klasse 1 bane.

Etter at alle har løpt blir det premiering og litt å bite i. Mulig vi deretter rydder hindrene under tak for vinteren.

Meld på deg og din hund i arrangementet.

Vi ses!Bilder fra rallystevne 25-26 mai.
på facebook 


 
https://www.facebook.com/groups/318398626154/

Her får du rask informasjon.

Du treng ikkje vera medl på FB 

for å sjå kva som ligg her og sjå bilete


Luster hundeklubb 
vipps # 105539.
------------------------


Bli medlem.


Gå inn på www.nkk.no 

og meld deg inn der. 

Du kan då betala medlemsskapet

direkte med kort og verte registrert

 som medlem på dagen.


Les mer om medlemskapet her
--------------------------------------------- Treningene på  Nes
Alle som har lyst kan vera med mot påmelding.
 Ta med hund i vanleg
halsband/sele/kobbel og ta med godbitar.Rallylydighet

Mandagar 

18.00 - 20.00
Lydighet

Onsdagar

18.00- 20.00Agility

Tordagar 

Kl 17.30 - 19.30

Nes klubbområdet.

https://sites.google.com/site/lusterhktest2/home/Regler%20for%20bruk%20av%20Nes.JPG

Luster hundeklubb


Tips og hjelp for hundeeiere