Temakveld i Agility #2 og planlegging av 2020

Onsdag 29.01 blir det temakveld i Agility på Lagshuset i Gaupne fra 18.00 - 20.00. Tema vil være slalom og felt.
Vi vil også planlegge agilityåret 2020 i LHK. Da med tanke på treninger, klubbmesterskap, samarbeid og kurs o.l. Det er mange spennende planer fremover, så anbefaler alle å være til stedet for å komme med sine meninger og ideer.

Velkommen


Medlemskontingent 2020

I desse dagar sender NKK ut krav for medlemskap i 2020 med forfall no i januar.
Ynskjer du å ha fordel med betre prisar på kurs me arrangerer, nytte treningsområde og delta på treningane så håper me du hugsar å betale medlemskapet.

Luster hundeklubb sin medlemskontingenten for 2020 er kr. 110,-  Klubbmedlem Junior kr. 60 (Juniorar er under 20 år ).
I tillegg må alle no vera direkte medlem i Norsk Kennel Klub. Denne grunnkontigenten er kr. 230.- for ordinært medlem.  Gunnkontigenten betalar kvart medlem berre ein gong, sjølv om dei er med i fleire hundeklubbar.
Har du lyst å bli medlem i Luster hundeklubb kan du registrere deg her: https://www.dogweb.no/nkk/public/openPage/frame/innmelding/person_opplysninger.html


Bildet kan inneholde: tekst

Årsmøte 13 februar kl 19.00 


Luster hundeklubb har årsmøte på Lagshuset i Gaupne (ved/bak idrettshallen) kl. 19.00. 
I samsvar med klubben sine lover skal årsmøtedato gjerast kjent med minst 8 vekers varsel.
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. 
Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. 
Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben. 
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.
Med innkallelsen skal følge:
 - Saksliste
- Årsberetning
- Regnskap med revisors beretning
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.
- Budsjett for neste år
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

Saker til årsmøtet skal sendast skriftleg på e-post til: 1lusterhundeklubb@gmail.com


Forslag til kandidatar skal sendast valnemnda på e-post til: amolland@online.no

Facebook  
Link til fullstendige lover til Luster hundeklubb 


Kurs i rallylydigheit og lydigheit 1-2 februar 2020.


Då fristen for medlemmer å melde seg på kurs gikk ut 24.11 
var det akkurat 12 påmeldt. 

Men me opnar opp for at nokon kan stå på reserveplass og for observatører. 

Førstemann til mølla på reservelista. 

Det er plass til mange observatører.

Link til påmeldingsskjema med meir informasjon finn du her
Bilder fra Klubbmesterskapet Søndag 20. oktober kl. 12.00 på Nes arrangeres det klubbmesterskap i Agility Hopp i alle størrelser S - M - L. Det vil bare være hopphinder og tunneler i banen som hundene er godt kjent med fra før. Denne gangen vil banen bli delt ut på forhånd, onsdag 16.10, slik at det blir god tid til å planlegge hvordan dere vil løse banen. Det er nettopp god flyt som er målet. Det settes opp en enkel klasse 1 bane.

Etter at alle har løpt blir det premiering og litt å bite i. Mulig vi deretter rydder hindrene under tak for vinteren.

Meld på deg og din hund i arrangementet.

Vi ses!Bilder fra rallystevne 25-26 mai.
på facebook 


 

https://www.facebook.com/groups/318398626154/

Her får du rask informasjon.

Du treng ikkje vera medl på FB 

for å sjå kva som ligg her og sjå bilete


Luster hundeklubb 
vipps # 105539.
------------------------


Bli medlem.


Gå inn på www.nkk.no 

og meld deg inn der. 

Du kan då betala medlemsskapet

direkte med kort og verte registrert

 som medlem på dagen.


Les mer om medlemskapet her


 Treningene på  Nes
Alle som har lyst kan vera med.
 Ta med hund i vanleg
halsband/sele/kobbel og ta med godbitar.


Tirsdagstreningane no er avslutta grunna tidlege kvelder.
Rally/lydighet

Tysdagar

Med Instruktør 18.00 - 18.45
Egen trening    18.45 - 20.00


Treningane no er
avslutta grunna tidlege kvelder.

Agility

Onsdagar

Kl 18.00 - 20.00

Nes klubbområdet.

https://sites.google.com/site/lusterhktest2/home/Regler%20for%20bruk%20av%20Nes.JPG

Luster hundeklubb


Tips og hjelp for hundeeiere